Cvetka Zalokar Oražem

Izvoljena v volilni enoti IV, okraj Domžale (11)

Kontakt:
T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
cveta.zalokar-orazem@dz-rs.si

Življenjepis
Rojena 15.04.1960 v Domžalah. Diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer slovenski jezik s književnostjo in primerjalna književnost. Po končanem študiju se je v Zvezi socialistične mladine v Domžalah zavzemala za večjo vlogo mladih v družbi in boljše pogoje za preživljanje prostega časa. Sodelovala je v mladinskih delovnih akcijah, zato ji solidarnost ni tuja. Med svojim delom v Knjižnici Domžale je pridobila strokovni naziv bibliotekarke in sodelovala pri postavljanju knjižnice kot samostojnega zavoda in informacijskega središča, ki se bo, tudi zaradi njene aktivne vloge, kmalu preselila v nove prostore. Leta 1994 je bila prvič izvoljena za županjo občine Domžale in je to zahtevno delo opravljala tri mandate. V času njenega županovanja se je občina uspešno razvijala, še posebej na področju komunalne in cestne infrastrukture ter na področju družbenih dejavnosti. Kot poslanka v Državnem zboru je aktivno delovala na področju zastopanja lokalnih interesov, saj je 6 let podpredsednica Skupnosti občin Slovenije. Bila je pobudnica številnih regijskih projektov, med drugim delovanja gimnazije, preselitve umetniških akademij, regulacije Kamniške Bistrice, cestninjenja, sprejetja lokacijskega načrta za povezavo Želodnik – Vodice vključno z obvoznico Mengeš, novih prostorov za davčno upravo ter okulistične ambulante v Zdravstvenem domu Domžale.

Konjički in osebnostne zanimivosti
Njen intimni svet predstavljajo knjige, narava in družina s prijatelji. “Človek se ne sme zakopati samo v materialno in še manj izključno v politično”, rada pravi. Zato še vedno piše pesmi in sodeluje pri nastajanju knjig, nazadnje pri monografiji o delu in življenju filmskega snemalca Nenada Jovičića.

Članstvo v delovnih telesih:

  • Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (podpredsednica)
  • Odbor za zdravstvo (članica)
  • Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8×8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993 (članica)
  • Mandatno-volilna komisija (članica)

Skupine prijateljstva:

  • Skupina prijateljstva z Bosno in Hercegovino (članica)
  • Skupina prijateljstva s Finsko (članica)
  • Skupina prijateljstva z LR Kitajsko (članica)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License