Izvoljen v volilni enoti II, okraj Sežana (6)

Kontakt:
T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
davorin.tercon@dz-rs.si

Življenjepis
Rojen 2. 1.1961. Po končani srednji šoli v Kopru je končal Višjo pravno šolo na Univerzi v Mariboru, VII. stopnjo pa na izrednem študiju na Univerzi v Ljubljani. Najprej se je zaposlil na Kmetijski zemljiški skupnosti občine Sežana kot referent za zemljiške zadeve, nato pa kot vodja službe; pet let je bil član Izvršnega sveta bivše občine Sežana in sekretar sekretariata za občo upravo in proračun. Leta 1994 je bil imenovan za načelnika Upravne enote Sežana. Od leta 1996 je poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, član občinskega sveta občine Sežana v več mandatih, od leta 2002 podžupan občine Sežana, od leta 2006 pa njen župan. Deluje v športnih, humanitarnih in drugih društvih in organizacijah.

Članstvo v delovnih telesih:

 • Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije (član)
 • Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje (podpredsednik)
 • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (član)
 • Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi pogodbe o nakupu pehotnih bojnih oklepnih vozil – srednjih oklepnih kolesnih vozil 8×8 zaradi suma, da je posel politično dogovorjen, voden netransparentno in da je negospodaren, ter zaradi suma o prisotnosti klientelizma in korupcije, in za ugotovitev suma o neposredni ali posredni povezavi med sedanjimi in nekdanjimi akterji ter nosilci javnih funkcij z orožjem v obdobju 1991 do 1993 (namestnik člana)

Delegacije: nacionalna skupina Interparlamentarne unije v Državnem zboru RS (član)

Skupine prijateljstva:

 • Skupina prijateljstva z Azerbajdžanom (član)
 • Skupina prijateljstva z Italijo (član)
 • Skupina prijateljstva z LR Kitajsko (član)
 • Skupina prijateljstva z Mehiko (član)
 • Skupina prijateljstva z Rusijo (član)
 • Skupina prijateljstva s Slovaško (član)
 • Skupina prijateljstva z Ukrajino (predsednik)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License