Zapisi označeni ‘čovekove pravice’

Izbrisani dočakali svojo pravico

V Zares – socialno liberalni pozdravljamo sodbo drugostopenjskega senata Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru enajstih izbrisanih, s katero je ugotovilo, da je slovenska država izbrisanim kršila pravice iz Evropske konvencije o človekovih pravicah (pravico do varstva zasebnega in družinskega življenja iz 8. in 13. člena ter prepoved diskriminacije iz 14. člena), šestim pritožnikom priznala odškodnino za nematerialno škodo, Sloveniji pa naložila vzpostavitev sistema odškodnin zaradi izbrisa.

9 komentarjev
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License