Terenska mreža

Delovanje pokrajinskih in občinskih odborov temelji na pravilih, zapisanih v Pravilniku o organiziranosti in načelih delovanja pokrajinskih in občinskih odborov stranke (.pdf, velja od 6. 6. 2012). Sprejel ga je Svet Zares – nova politika v skladu s 24. in 25. členom statuta na seji dne 6.junija 2012.

Pokrajinski odbori so oblikovani na podlagi predloga Zares o ustanovitvi 8 pokrajin – določena so območja posameznih pokrajinskih odborov, in sicer dolenjsko-belokranjsko-posavskega, gorenjskega, koroškega, osrednjeslovenskega, podravskega, pomurskega, primorskega in savinjsko-šaleškega. Sklep o določitvi imen in območij pokrajinskih odborov stranke (.pdf, sprejet 26. septembra 2013)

Postopek volitev v organe stranke predpisuje Pravilnik o volitvah v organe stranke (.pdf, sprejet 6. junija 2012), podrobnosti v zvezi s članarino pa so urejene z določili, zapisanimi v Pravilniku o članarini (.pdf, sprejet 8. decembra 2009).

Pravilnik o določanju kandidatk in kandidatov za volitve v predstavniške organe lokalne skupnosti – velja od 6. junija 2012

Vsi pomembni dokumenti stranke so zbrani TUKAJ.

POKRAJINSKI ODBORI

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License