Podravski pokrajinski odbor

Podravski pokrajinski odbor skladno s Sklepom o določitvi pokrajinskih in občinskih odborov Zares – nova politika obsega 44 občin.

Predsednik: Tadej Slapnik

Spletna stran pokrajinskega odbora: http://podravje.zares.si

Občine v Podravskem pokrajinskem odboru: Benedikt

 • Cerkvenjak
 • Cirkulane
 • Destrnik
 • Dornava
 • Duplek
 • Gorišnica
 • Hajdina
 • Hoče – Slivnica
 • Juršinci
 • Kidričevo
 • Kungota
 • Lenart
 • Lovrenc na Pohorju
 • Majšperk
 • Makole
 • Maribor
 • Markovci
 • Miklavž na Dravskem polju
 • Oplotnica
 • Ormož
 • Pesnica
 • Podlehnik
 • Poljčane
 • Ptuj
 • Rače – Fram
 • Ruše
 • Selnica ob Dravi
 • Slovenska Bistrica
 • Slovenske Konjice
 • Središče ob Dravi
 • Starše
 • Sveta Ana
 • Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • Sveti Andraž v Slovenskih goricah
 • Sveti Jurij v Slovenskih goricah
 • Sveti Tomaž
 • Šentilj
 • Trnovska vas
 • Videm
 • Vitanje
 • Zavrč
 • Zreče
 • Žetale

* delovanje iniciativne skupine ugasne po vzpostavitvi občinskega oz. mestnega odbora.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License