Savinjsko-šaleški pokrajinski odbor

Savinjsko-šaleški pokrajinski odbor skladno s Sklepom o določitvi pokrajinskih in občinskih odborov Zares – nova politika obsega 30 občin.

Predsednica: Sabina Kosmatin, sabina.kosmatin@zares.si
Sekretar: Vojko Zupanc, vojko.zupanc@zares.si

Spletna stran pokrajinskega odbora: http://savinjsko-saleska.zares.si

Občine v Savinjsko-šaleškem pokrajinskem odboru:

 • Bistrica ob Sotli
 • Braslovče
 • Celje
 • Dobje
 • Dobrna
 • Gornji Grad
 • Kozje
 • Laško
 • Ljubno
 • Luče
 • Mozirje
 • Nazarje
 • Podčetrtek
 • Polzela
 • Prebold
 • Radeče
 • Rečica ob Savinji
 • Rogaška Slatina
 • Rogatec
 • Solčava
 • Šentjur
 • Šmarje pri Jelšah
 • Šmartno ob Paki
 • Šoštanj
 • Štore
 • Tabor
 • Velenje
 • Vojnik
 • Vransko
 • Žalec
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License