Komisija za statut

  1. Valter Gerič
  2. Maja Hostnik
  3. Miha Kozinc
  4. Mateja Erjavec Lovšin
  5. Špela Havle
  6. Ivan Perić

 

Komisija za statut je pristojna za obvezne razlage statuta in ocenjevanje skladnosti aktov stranke s statutom. V zvezi s tem daje soglasja ter sprejema mnenja in razlage o splošnih in drugih aktih stranke. Razveljavi tiste določbe aktov stranke, ki niso v skladu s statutom, in jih nadomesti s svojimi sklepi, odloča o izključitvi članice ali člana stranke in izvršuje druga pooblastila, določena s statutom.

Pobude in vprašanja lahko posredujete na e-naslov: pisarna@zares.si.

PRAVNA PODLAGA
Statut – Zares-socialno liberalni (doc, 139 KB)
Ustava Republike Slovenije
Zakon o političnih strankah

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License