Programski odbori

Programski odbori stranke so delovna telesa, ki jih ustanovi svet stranke z namenom obravnave posameznih vsebinskih zadev, priprave ustreznih podlag in oblikovanja stališč za odločanje organov stranke. Članice in člani programskih odborov so lahko vse osebe, ki za to izrazijo interes in jih vanj imenuje predsednica oziroma predsednik odbora. Ni nujno, da so članice in člani programskih odborov tudi članice/ člani stranke. Svet stranke je ustanovil naslednje programske odbore:

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License