Po položaju so njegovi članice in člani predsednik stranke, podpredsednica in podpredsednik, sekretar stranke, predsednice in predsedniki programskih odborov, članice in člani kolegija predsednika stranke, predsednice in predsedniki pokrajinskih odborov ter po ena predstavnica ali predstavnik iz vsakega pokrajinskega odbora, poslanke in poslanci v državnem zboru in evropskem parlamentu, članice in člani vlade ter predsednik podmladka Zares aktivni. Deset članic in članov sveta volijo vsi člani in članice stranke neposredno.

Poslovnik_Sveta_Zares-velja_od_09-03-2011

Svet kot najvišji organ stranke med dvema konvencijama obravnava delovanje in pobude organov stranke, poslanske skupine ter članic in članov stranke. Sprejema usmeritve stranke za volitve v predstavniške organe na ravni države in EU. Odloča o koalicijskih in drugih povezovanjih stranke ter o pripojitvi drugih strank in o kadrovskih, strukturnih, organizacijskih in ostalih zadevah stranke. Svet sprejema tudi finančni načrt in zaključni račun stranke.

Ustanavlja delovna telesa stranke, določa njihovo sestavo, pristojnosti in mandate. Voli članice in člane nadzorne komisije in komisije za statut.

Svet stranke vodi postopke volitev v vse organe na državni ravni ter določa kandidatke in kandidate za volitve v državni zbor in evropski parlament, pa tudi za volitve predsednice oziroma predsednika republike in za volitve v druge predstavniške organe na ravni države in EU.

Pobude in vprašanja lahko posredujete na e-naslov: svet@zares.si.

 

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License