Darja Radić

Mag. Darja Radić, rojena 7. 12. 1965 na Jesenicah in stanujoča na Hrušici, je leta 1989 diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomskim delom Galbraithova analiza sodobnega kapitalizma. Leta 2001 je zaključila magistrski študij na isti fakulteti z magistrskim delom Predlog modela organiziranosti turizma v turistični destinaciji Kranjska Gora. V letu 1992 je v okviru projekta Ministrstva za malo gospodarstvo uspešno opravila program usposabljanja GEA College Ljubljana in pridobila potrdilo Ministrstva za malo gospodarstvo za usposobljenost za svetovanje in opravljanje pospeševalnih storitev v malem gospodarstvu. Leta 2006 je pridobila naziv raziskovalno razvojnega sodelavca v raziskovalni skupini Turizem na UP Turistici, Visoki šoli za turizem Portorož in je vpisana v seznam raziskovalcev ARRS. Istega leta je pridobila habilitacijo za višjega predavatelja visoke šole za področje Management v turizmu ter naziv predavateljice višje šole za področje ekonomika in menedžment podjetja in leta 2008 na predlog Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled pridobila naziv svetnice višje šole za področje Ekonomika podjetja in za področje Projektni management.

V letih od 1989 do 1994 je bila zaposlena na Občini Jesenice. Od 1994 do 1996 je bila zaposlena v GPG, Gradbeno podjetje Grosuplje, d. d., na delovnem mestu kontrolor gradbenih projektov in notranjih družb, do konca leta 1998 pa na Občini Kranjska Gora na delovnem mestu svetovalke za turizem in investicije. Od začetka leta 1999 do 2001 je bila direktorica Zavoda za promocijo in razvoj turizma občine Kranjska Gora. Od 2001 do 2005 je bila zaposlena na Ministrstvu za gospodarstvo RS, na delovnem mestu državne podsekretarke in vodje Sektorja za turizem, nato na delovnem mestu sekretarke in vodje Direktorata za turizem. Od 2005 do 1. 10. 2008 je bila zaposlena na UP Turistica, Visoki šoli za turizem Portorož na delovnem mestu vodje službe za izvajanje projektov. Vlada Republike Slovenije je 22. novembra 2008 mag. Darjo Radić imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarstvo; 16. julija 2010 pa jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico za gospodarstvo.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License