Irma Pavlinič Krebs

Irma Pavlinič Krebs, rojena 1963 v Črni na Koroškem, stanuje v Kotljah. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala na Ravnah na Koroškem, diplomirala pa je leta 1986 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Svojo poklicno kariero je začela na sodišču, sprva kot pripravnica na Višjem sodišču v Mariboru in kot strokovna sodelavka na Temeljnem sodišču v Mariboru (enota v Slovenj Gradcu). Po opravljenem pravosodnem izpitu je opravljala vodstvene funkcije v gospodarstvu in državni upravi. Od septembra 1989 do junija 1990 je bila vodja kadrovsko pravne službe v podjetju Gorenje Fecro, od junija 1990 do januarja 1995 vodja oddelka za upravne notranje zadeve na Občini Ravne na Koroškem, od januarja 1995 do oktobra 2000 pa načelnica Upravne enote Ravne na Koroškem. Kot načelnica je sodelovala v projektnih skupinah ministrstev in se v sodelovanju z občinami trudila občanom približati delo državne uprave.

Leta 2000 je bila izvoljena za poslanko državnega zbora. V mandatu 2000 – 2004 je bila tudi podpredsednica državnega zbora, članica parlamentarnega odbora za upravne notranje zadeve ter pravosodje in ustavne komisije. Pri svojem delu je kot parlamentarka zagovarjala rešitve, ki vodijo v odprto, enakomerno razvito, znanju ter zdravju naklonjeno, tržno usmerjeno ter socialno pravično Slovenijo. Do nastopa funkcije ministrice za javno upravo, je uspešno vodila svojo odvetniško pisarno v Kotljah.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License