Alojzij Potočnik

Rodil se je 11. junija 1951. Študiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Po delu v SDK in kratek čas kot sekretar za finance Občine Kranj se je leta 1996 zaposlil na Davčni upravi RS, kjer je bil vodja službe za načrtovanje, analiziranje in statistiko.

Četrto mandatno obdobje je svetnik v Mestni občini Kranj, tri mandatna obdobja je vodil odbor za finance. Je predsednik skupščine javnega podjetja Komunala in član sveta Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. Zanimajo ga javne finance in vprašanja gospodarske (komunalne) infrastrukture. Bil je aktiven športnik in tudi predsednik ali član športnih društev. V sedemdesetih letih je ujel študentsko gibanje za rep in pisal v Probleme, Mlada pota, Perpetum mobile.

Delovna telesa v Državnem zboru:

  • Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (član)
  • Odbor za okolje in prostor (član)
  • Komisija za nadzor javnih financ (član)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License