dr. Pavel Gantar

Rodil se je leta 1949. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1989 je doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze v Zagrebu. Do leta 1994, ko je prevzel mesto ministra za okolje in prostor, se je na FDV raziskovalno in pedagoško ukvarjal z vprašanji prostorskega razvoja, še posebej z urbanimi problemi mesta Ljubljane, in je bil član Sveta za urbanizem v Ljubljani.

V osemdesetih letih je bil aktiven v novih družbenih gibanjih, napisal je več člankov o civilni družbi pod socializmom, v letih od 1984 do 1990 je bil kolumnist Mladine, v istem obdobju pa tudi predsednik ŠKUC-Foruma. Bil je ustanovni član Odbora za zaščito človekovih pravic in član kolegija odbora. Od marca 1994 do junija 2000 je bil član Vlade RS in minister za okolje in prostor,  od januarja 2001 do decembra 2004 pa minister za informacijsko družbo. Od  oktobra 2004 dalje je poslanec Državnega zbora. Je eden od ustanovnih članov stranke Zares. Na konstitutivni seji Državnega zbora RS 15. oktobra 2008 je bil izvoljen za predsednika. Kot predsednik je odstopil septembra 2011.

Delovna telesa v Državnem zboru:

  • Ustavna komisija Državnega zbora (predsednik)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License