Franci Kek

Rodil se je 25. januarja 1964. Po izobrazbi je socialni delavec. S politiko se je dejavno srečal sredi devetdesetih let kot urednik lokalne TV oddaje, v kateri so gledalcem poleg humorja nudili kritičen pogled na lokalno gospodarsko in politično dogajanje. Leta 2004 je bil izvoljen za predsednika Aktivne Slovenije in leta 2008 za podpredsednika Zares.

Od leta 1997 je organizator festivala Rock Otočec. Zadnja leta vsak petek od novembra do aprila pripravi brezplačni družabno-kulturni dogodek v novomeški Kavarni. Med mladimi preventivno deluje na področju prepovedanih drog. V minulih letih se je pogovorov z njim udeležilo več kot 1500 mladostnikov v zadnjih razredih osnovnih in prvih letnikih srednjih šol. Bil je producent, soavtor in igralec v štirih nizkoproračunskih celovečernih filmih.

Delovna telesa v Državnem zboru:

  • Komisija za poslovnik (član)
  • Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (član)
  • Odbor za okolje in prostor (član)
  • Mandatno-volilna komisija (član)
  • Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi investicij ter leasing, najemnih ali drugih primerljivih poslih, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, na področju projektov stanovanjske gradnje in nakupov stanovanjskih objektov ter pripadajočih garažnih objektov ali površin v Mestni občini Ljubljana, projektov obnove in dograditve prostorov Univerze na Primorskem, projektov stanovanjske gradnje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, projektov objektov državnega pomena, projektov objektov v javni rabi, projektov gradbenih investicij javnega pomena, financiranih s sredstvi iz državnega proračuna ali proračuna Mestne občine Ljubljana, in projektov gradbenih investicij javnega pomena na področju t.i. visokih gradenj v javne zdravstvene objekte (projekt Pediatrične klinike, projekt Onkološkega inštituta itd.) zaradi suma, da so bili postopki in posli medsebojno politično dogovorjeni, vodeni netransparentno in negospodarno ter zaradi suma prisotnosti klientelizma, korupcije in medsebojnih povezav med različnimi nosilci aktivnosti in delovanja povezanih oseb, ki so vključeni v pripravo, javna naročila in izvedbo gradbenih poslov, ter v tej zvezi še posebej za ugotovitev suma o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij in njihovi vlogi pri tem (namestnik člana)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License