Franco Juri

Rodil se je 24. oktobra 1956. Leta 1987 je diplomiral iz geografije in italijanskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti. Po končanem študiju se je zaposlil kot profesor na italijanski gimnaziji in Srednji ekonomski šoli v Kopru, nato pa na Filozofski fakulteti kot asistent italijanske književnosti.

Leta 1988 je bil ustanovni član Odpora za človekove pravice in  Skupine/Gruppo 88. V letih 1990 do 1993 je bil poslanec LDS v državnem zboru, bil je član prve ustavne komisije državnega zbora in vodja delovne skupine državnega zbora za pomoč vojnim beguncem iz nekdanje Jugoslavije. V obdobju 1993–1997 je bil veleposlanik RS v Španiji in na Kubi, v letih od 1997 do 2000 državni sekretar na MZZ. Od leta 2000 je samostojni novinar, publicist, karikaturist, avtor in voditelj TV in radio oddaj, pisatelj. Je član Amnesty International.

Delovna telesa v Državnem zboru:

  • Komisija za narodni skupnosti (član)
  • Odbor za zunanjo politiko (podpredsednik)
  • Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino (član)
  • Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu (član)
  • Odbor za zadeve Evropske unije (član)
  • Preiskovalna komisija za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t.i. “izbrisanih” v letih 2003 in 2009, zaradi suma, da so bili uradno objavljeni izidi prirejeni političnim potrebam nekaterih nosilcev javnih funkcij; za ugotavljanje politične odgovornosti za neustrezno izvrševanje 8. točke odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-246/02-28 (ZIOdlUS246/02) (Ur.l. RS, št. 135/03) v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 in v obdobju od 22. novembra 2008 dalje, katerega posledici sta tudi ustvarjanje očitne neenakosti pred zakonom in ogrožanje sistema javnih financ; ter za preiskavo suma o klientelizmu oziroma koruptivnem ravnanju nekaterih državnih funkcionarjev in za preiskavo suma zlorabe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v politične namene v času od začetka leta 2003 do oktobra leta 2004 ter v obdobju od 22. novembra 2008 dalje (član)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License