Izvoljen v volilni enoti V, okraj Žalec (4)

Kontakt:
T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
alojz.posedel@dz-rs.si

Življenjepis
Rojen 26. 8. 1955 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu, po končani gimnaziji v Celju pa je diplomiral na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Zaposlen je bil v Železarni Štore in Hmezad Agrini Žalec. Bil je vodja oddelka za finance Občine Žalec, sedaj pa je že tretji mandat njen župan. Vestno opravlja svoje funkcije, se nenehno dodatno izobražuje in je aktiven v različnih društvih. Za svoje delo in dosežke je prejel že mnoga priznanja.

Članstvo v delovnih telesih:

  • Odbor za gospodarstvo (član)
  • Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (član)
  • Odbor za promet (član)

Skupine prijateljstva:

  • Skupina prijateljstva s Češko (predsednik)
  • Skupina prijateljstva z ZRN (član)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License