Izvoljen v volilni enoti III, okraj Ljubljana Vič – Rudnik (5)

T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
pavel.gantar@dz-rs.si

Življenjepis
Rojen 26.10.1949 v Gorenji vasi nad Škofjo Loko. Leta 1974 je diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (sedanja Fakulteta za družbene vede), kjer je tudi magistriral. Leta 1989 je doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze v Zagrebu. Do leta 1994, ko je prevzel mesto ministra za okolje in prostor, se je na FDV raziskovalno in pedagoško ukvarjal s problemi prostorskega razvoja, urbanističnega planiranja in okolja. Še prav posebej pa z urbanimi problemi mesta Ljubljane, saj je bil član Sveta za urbanizem v Ljubljani. V osemdesetih letih je bil aktiven v novih družbenih gibanjih, napisal je več člankov o civilni družbi pod socializmom, v letih od 1984 do 1990 je bil kolumnist Mladine, v istem obdobju pa tudi predsednik ŠKUC-Foruma. Bil je ustanovni član Odbora za zaščito človekovih pravic (Bavčarjev odbor) in član kolegija odbora. Od marca 1994 do junija 2000 je bil član Vlade RS in minister za okolje in prostor, od januarja 2001 naprej pa je minister za informacijsko družbo. V mandatu 2004-2008 je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije.

Članstvo v delovnih telesih:

  • Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (predsednik)
  • Odbor za okolje in prostor (podpredsednik)
  • Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj (član)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License