Izvoljena v volilni enoti III, okraj Ljubljana Šiška (8)

Kontakt:
T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
majda.sirca@dz-rs.si

Življenjepis
Rojena 20. 4. 1953. Diplomirana zgodovinarka umetnosti, novinarka in predavateljica, avtorica številnih knjižnih in revialnih tekstov s področja filma, avdiovizualne kulture in humanistike. Bila je urednica kulturno-informativnega programa in umetniškega dokumentarnega programa TVS. Za avtorske dokumentarne oddaje Povečava in umetniške dosežke v elektronskem mediju je dobila številne nagrade in priznanja. Bila je državna sekretarka na ministrstvu za kulturo, takoj po vstopu Slovenije v EU pa tudi prva evropska poslanka iz Slovenije. Kot poslanka Državnega zbora RS je dejavna članica ustavne komisije, odbora za kulturo, zdravstvo, delo in notranjo politiko, posebej odmevne pa so njene razprave s področja ženskih pravic. Na razvoj prestolnice vpliva v mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, stik s filmsko zgodovino in ustvarjalnostjo pa ohranja kot predsednica sveta Kinoteke, publicistka in avtorica.

Članstvo v delovnih telesih:

  • Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (članica)
  • Odbor za kulturo, šolstvo in šport (članica)
  • Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide (članica)
  • Odbor za zadeve Evropske unije (članica)

Skupine prijateljstva:

  • Skupina prijateljstva s Francijo (predsednica)
  • Skupina prijateljstva z Italijo (predsednica)
  • Skupina prijateljstva z Luksemburgom (članica)
  • Skupina prijateljstva s Švico (članica)
  • Skupina prijateljstva z ZRN (članica)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License