Izvoljen v volilni enoti VIII, okraj Ormož (2)

Kontakt:
T: 01 478 9570
F: 01 478 9584
vili.trofenik@dz-rs.si

Osebna izkaznica:
Rojen 5. 9. 1943 na Ptuju

Izobrazba in delovne izkušnje:

 • 1962–1967 študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, smer matematika-fizika
 • 1967–1969 poučevanje na gimnaziji na Ptuju
 • 1971–1982 poučevanje na TESTŠ v Mariboru
 • 1982–1990 sekretar skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti Občine Ormož
 • 1990–1994 predsednik Izvršnega sveta Občine Ormož
 • 1994–2006 župan Občine Ormož (trije mandati)
 • 1996–2000 poslanec v Državnem zboru – predsednik Komisije za lokalno samoupravo
 • 2000–2004 poslanec v Državnem zboru – podpredsednik Odbora za finance
 • 2004– poslanec v Državnem zboru

Delovna telesa:

 • Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (član)
 • Odbor za finance in monetarno politiko (podpredsednik)
 • Komisija za nadzor javnih financ (član)
https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License