Podpredsedniki 2007-2010

Peter J. Česnik
podpredsednik Zares – nova politika

e-pošta: peter.cesnik@zares.si

Rodil se je leta 1945 v Ljubljani, večino svojega življenja je preživel v Avstraliji, nekaj povojnih let z družino tudi v Srbiji.

Danes je samostojni podjetnik, ukvarja se s komunikacijskimi delavnicami v angleškem jeziku. Od leta 2002 je upokojen, v Avstraliji pa je nazadnje delal kot kontrolor letenja pri državni letalski družbi Trans-Australia Airlines, bil je tudi navigator in meteorolog. Zelo je bil aktiven tudi kot prostovoljec – deloval je v različnih slovenskih – izseljenskih, predvsem pa športnih društvih, v sindikatu in v gasilskem društvu. Kot prostovoljec je delal tudi kot uradni prevajalec pri slovenski olimpijski ekipi na olimpijskih igrah v Sydneyu leta 2000. Je poročen in ima hčer, ki živi v Avstraliji.

dr. Mojca Gabrovšek
podpredsednica Zares – nova politika

e-pošta: mojca.gabrovsek@zares.si

Diplomirala je leta 1998 na ljubljanski biotehniška fakulteti s področja zootehnike, podiplomski študij je nadaljevala na medicinski fakulteti v Ljubljani.

Leta 2004 je doktorirala s področja psihiatrične genetike, in sicer je raziskovala motnje hranjenja – anoreksijo in bulimijo. Je avtorica in soavtorica več mednarodno objavljenih znanstvenih člankov. Kot podiplomska študentka je prejela tudi več štipendij – dvakrat enoletno štipendijo SAZU ter evropsko EMBO. Pred dvema letoma je ustanovila svoje podjetje, ki se ukvarja z uvozom in prodajo opreme za majhne otroke. Je mati dveh sinov.

dr. Branko Lobnikar
podpredsednik Zares – nova politika

e-pošta: branko.lobnikar@zares.si

Leta 1993 je na ljubljanski univerzi diplomiral iz sociologije, na prelomu stoletja na mariborski univerzi magistriral iz organizacijskih ved, kjer je bil 2004 tudi promoviran v doktorja znanosti s področja kadrovskega menedžmenta. Dobro desetletje je delal v slovenski policiji, v okviru katere je sodeloval v osamosvojitveni vojni. Zaposlen je na mariborski Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani.

Je avtor ali soavtor več kot sto znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na konferencah v Sloveniji in v tujini, je član Slovenskega sociološkega društva in Društva varstvoslovcev, dobitnik srebrnega znaka Univerze v Mariboru ter priznanja “1991- za Slovenijo”. Je poročen, ima enoletnega sina in živi v Celju.

Felicita Medved
podpredsednica Zares – nova politika

e-pošta: felicita.medved@zares.si

Dela kot neodvisna raziskovalka na področju humane geografije, raziskave je opravljala tudi v tujini. Je strokovnjakinja za področja politične geografije, migracij in državljanstva. Več kot deset let je bivala v večkulturnih življenjskih in univerzitetnih okoljih, predvsem v Belgiji, na Švedskem ter v Veliki Britaniji.

Sodelovala je tudi z različnimi vladnimi, medvladnimi in mednarodnimi organizacijami (IOM, Svet Evrope, Evropska komisija), “think tanki” (CEPS) ter nevladnimi organizacijami doma in v tujini. Doma je v Brezovici pri Ljubljani.

dr. Andrej Rus
podpredsednik Zares – nova politika

e-pošta: andrej.rus@zares.si

Je izredni profesor teorije organizacij in menedžmenta na Fakulteti za Družbene vede na Univerzi v Ljubljani. Politično kariero je začel in končal na strani socialnih gibanj v letih 1984 – 1988, ko je sodeloval v študentskem bojkotu, ki je prerasel v civilno-družbeno gibanje za demokratizacijo tedanjega režima. Začasno se je politiki odrekel in se odpravil na študij v ZDA. Doktoriral je iz sociologije organizacij na Columbia University v New Yorku.

Po doktoratu je dve leti delal kot svetovalec v Ljubljanski banki, zatem pa se je zaposlil na FDV, kjer predava predmete s področja menedžmenta in vodi raziskovalni Center za strateške in evalvacijske študije. Še vedno se mu zdi aktualen slogan, ki ga je v njegovih časih predvajal Radio študent: od kraha do kraha, do končne zmage!

Matic Vidic
podpredsednik Zares – nova politika

e-pošta: matic.vidic@zares.si

Matic Vidic je z izvolitvijo na mesto predsednika Kluba mladih – Zares Aktivni po 15. členu statuta stranke hkrati postal tudi podpredsednik stranke. Študent filozofije na Filozofski fakulteti in teologije na Teološki fakulteti je rojen leta 1987. Po nekaj letih aktivnega delovanja v Študentski organizaciji v Ljubljani ga je pot pripeljala v Zares, kjer je začel kot predsednik podmladka v Novem mestu. Po uspešnem letu delovanja v Novem mestu je bil izvoljen za predsednika Zares Aktivnih.

Kot študent je aktivno deloval na področju sociale in zdravstva, visokega šolstva in preko projekta podjetniški mladinski center tudi na področju podjetništva. Področja delovanja segajo na področje mladih, kjer je zavzemanje toliko večje, saj je primarni pomen mladih v preteklosti in danes, da so gonilo sodobne, napredne družbe. S to zavestjo usmerja svojo delovanje tudi podmladek Zares – Nova politika.

Franci Kek
podpredsednik Zares – nova politika

e-pošta: franci.kek@zares.si

Leta 2004 je na ustanovnem kongresu izvoljen za predsednika Aktivne Slovenije. Ponovno izvoljen za predsednika stranke na 1. rednem kongresu. Svet AS ga soglasno predlaga za kandidata za podpredsednika stranke Zares.

Leta 2002 na lokalnih volitvah prejme največ preferenčnih glasov (čeprav jih ne potrebuje, ker je prvi na listi) izmed vseh kandidatov v Sloveniji (vir: Mladina). Sredi devetdesetih let je urednik oddaje na lokalni TV, ki poleg humorja gledalcem nudi tudi kritičen pogled na lokalno gospodarsko in politično dogajanje. Producent, soavtor in igralec v štirih nizkoproračunskih celovečernih filmih novomeške produkcije. Na premieri slednjega se leta 2002 v novomeški športni dvorani Marof na dveh zaporednih predvajanjih zbere 3000 obiskovalcev.

Od leta 1997 je organizator mednarodnega glasbenega festivala Rock Otočec, ki je v kar nekaj anketah proglašen za glasbeni dogodek leta. Na njem se je do sedaj predstavilo preko 2.500 glasbenikov, udeležilo preko 150.000 obiskovalcev in bilo akreditiranih preko 3.000 novinarjev iz domovine in ostalih držav Evrope. Rock Otočec se na svetovnem spletu pojavlja v preko 200.000 dokumentih (vir: Google, 1. julij 2007). Od leta 2001 je festival tudi družbeno angažiran, saj trdno stoji na stališčih proti nestrpnosti, nasilju in uživanju prepovedanih drog.

Preventivno deluje med mladimi na področju prepovedanih drog. V minulih letih je v zadnjih dveh razredih osnovnih in prvih dveh letnikih srednjih šol izvedel pogovore z več kot 1500 mladostniki. V sklopu oživljanja novomeškega starega mestnega jedra je do sedaj v petih letih pripravil 105 brezplačnih kulturno družabnih večerov.

Leta 1978 član pionirske državne reprezentance v košarki. Leta 1979 in 1980 član kadetske državne reprezentance. Leta 1981 in 1982 član mladinske državne reprezentance.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License