Sandi Uršič

Rojen: 1974
Kraj prebivanja: KAMNIK
Poklic: KOMERCIALIST
Delo, ki ga opravlja: KOMERCIALIST

Kontakti:
Pisarna ZARES – Kamnik

Šutna 38
1241 Kamnik

GSM: 051 266 512
E-pošta: sandi.ursic@zares.si

Spletna stran: www.kamnik.zares.si
Osebna spletna stran: www.sandiursic.si
Povezave na spletne socialne mreže:
Facebook

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON/SRE/ČET: od 17.00 ure do 19.00 ure

Kratka biografija

Rodil se je 30. novembra 1974 v Ljubljani. Je poročen in ima dva sinova, stara sedem in štiri leta, z družino živi v Črni pri Kamniku. Po izobrazbi je strojni tehnik in komercialist, ob delu zaključuje študij na Fakulteti za management. Zaposlen je v podjetju Euroton v Ljubljani, kjer opravlja delo komercialista na terenu in skrbi za marketing. V domačem okolju je dejaven na področju družbenih dejavnosti, kjer je predsednik Sveta Zavoda MC Kotlovnica, kot predstavnik staršev je član Sveta VVZ Antona Medveda, dejaven pa je tudi v Svetu staršev OŠ Stranje. Na področju športa je bil eden od ustanoviteljev AŠD Kamniška Bistrica, ki ga je tri leta tudi vodil, dejaven je tudi v Triatlon klubu Trisport Kamnik, kjer je član organizacijskega odbora največjega slovenskega triatlona na Bledu.

Zakaj stranka Zares?

S stranko Zares je zame nastala nova možnost vplivanja na svet okrog nas, poleg delovanja na državni ravni je zelo pomembno delovanje v lokalnem okolju. Da vztrajnost in delo prinašata rezultate, sem spoznal v lokalnem okolju, kjer je marsikaj mogoče doseči tudi brez klasičnega »političnega kupčkanja« in so kdaj dovolj tudi argumenti, potrebe in želje občank in občanov. Zares upam, da bomo tudi državno politiko približali ljudem.

Zakaj jaz?

Na svoji kratki politični poti sem si nabral toliko izkušenj, da vem, kakšna je slovenska politika in da je daleč od tistih norm, ki sem si jih postavil, preden sem se podal vanjo. Zavzemanje za lokalno okolje je moje poslanstvo in ni mi težko opravljati funkcij, za katere ne pripadajo sejnine, še vedno vztrajam na poti do svojih ciljev, ki niso vezani name, ampak na okolje, v katerem živim.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za posodobitev železniške proge Kamnik–Ljubljana in vzpostavitev ustreznih avtobusnih povezav do železniških postaj, tako da bo javni prevoz omogočal občankam in občanom Kamnika in Komende najhitrejšo in najcenejšo pot v službo,
2. za ureditev cest in varnih šolskih poti iz Kamnika proti Črnivcu in Kamniški Bistrici ter skozi Tuhinjsko dolino,
3. za ureditev problematike pomanjkanja prostih mest v predšolskem varstvu v Kamniku in Komendi ter spremembo financiranja programov otroškega varstva,
4. za vzpostavljanje svetovalnih služb za področje podjetništva in turizma, ki bodo spodbudile občanke in občane k samozaposlitvi, da bo turizem v naslednjih letih postal nosilna panoga razvoja občine Kamnik,
5. za varovanje okolja s poudarkom na našem največjem bogastvu – pitni vodi izpod kamniških planin.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Ob izvolitvi bom vzpostavil stik z lokalnim okoljem, župani, podjetniki, krajevnimi skupnostmi, občankami, občani, in skupaj bomo določili naloge, za katere se bom zavzemal in imajo mogoče prednost pred našimi cilji. Sledili bosta privajanje novemu delovnemu okolju in vztrajno delo za uresničitev volilnih obljub.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Z delom v parlamentu bom nadaljeval svoje dosedanje delo, katerega cilj je politiko in državo približati ljudem, da ne bo namenjena sama sebi, ampak tistim, zaradi katerih sploh obstaja. Želim, da v parlamentu ne bi reševali problemov na populističen način sedanje vlade, ampak da bomo vzpostavljali pogoje za življenje brez velikih težav za vse državljanke in državljane.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo leta 2020 ohranjena naravna oaza sredi Evrope, ki bo nezamenljivo prebivališče za njene prebivalce in nadvse privlačna destinacija za turiste z vsega sveta. Če želimo našo deželo takšno, kot je danes, ohraniti tudi našim zanamcem, moramo začeti spoštovati naravo in se ji s svojim ravnanjem zahvaliti za bogastvo, ki nam ga daje v obliki naravnih znamenitosti, čiste vode, zraka. Zato moramo že danes začeti uresničevati stroge predpise varstva okolja in z ustreznimi študijami omejiti največje onesnaževalce okolja.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License