Tina Teržan

Rojena: 1965
Kraj prebivanja: ŠKOFJA LOKA
Poklic: UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
Delo, ki ga opravlja: NAMESTNICA GENERALNEGA DIREKTORJA DIREKTORATA ZA INVESTICIJE IN NEPREMIČNINE NA MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO RS

Kontakti:
Zares, volilni štab Tine Teržan
Kopališka ulica 1
4220 Škofja Loka

Tel.: 040 415 771
E-pošta: zares@skofjaloka.net
E-pošta: tina.terzan@siol.net
Osebna spletna stran: http://www.tinaterzan.si

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON/SRE/ČET: od 17. do 19. ure

Kratka biografija

Rodila se je 4. februarja 1965. Po končani osnovni šoli in gimnaziji v Škofji Loki je študij nadaljevala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 1989 in pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Živi v izvenzakonski skupnosti in ima dva sinova, stara deset in dve leti. Zaposlena je kot namestnica generalnega direktorja Direktorata za investicije in nepremičnine. Pred tem je delala v Novi Ljubljanski banki, Lokainvestu in Inštitutu Zoran Rant, njena prva zaposlitev pa je bila v Turistično-hotelskem podjetju Škofja Loka. Je članica škofjeloškega Občinskega sveta. V svetu zavoda LTO Blegoš zastopa interese občine Škofja Loka. Med njenimi hobiji so taborništvo, jamarstvo, igranje odbojke, več kot desetletno igranje v amaterskem gledališču in sodelovanje na literarnih večerih v organizaciji Knjižnice Ivana Tavčarja.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares prinaša s svojimi vrednotami in programom nov veter v slovenski politični prostor. Blizu mi je, ker zagovarja socialno občutljivo družbo s poudarkom na medgeneracijski solidarnosti. Verjamem v razvojno naravnan program, ki daje velik pomen tudi skrbi za ohranjanje okolja. Stranka Zares bo Slovenijo premaknila iz štiriletnega obdobja izgubljenih priložnosti.

Zakaj jaz?

Imam široko znanje in pestre delovne izkušnje. Naloge, ki sem jih prevzela, sem tudi izpolnila. Poleg dela v službi, ki me je vedno veselilo, sem želela in imela voljo, da sem delovala tudi v okolju, kjer živim, ker mi nikoli ni bilo vseeno. Za zares pravo stvar mi nikoli ni žal časa in energije. Verjamem, da s svojim angažmajem lahko stvari premikam v pravo smer.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za ureditev loških vrtcev, najprej za enoto »Najdihojca«; gostovanje v dijaškem domu za vrtec na dolgi rok ni primerno,
2. za ureditev območja nekdanje vojašnice, ki naj brezplačno preide v last občine in na katerem morajo biti čim večje površine urejene kot javni park, v katerem bodo umeščeni otroško igrišče in športne površine, namenjene mladostnikom, mladinski kulturni center, prostori društva upokojencev in primerni stanovanjski prostori za starejše občane,
3. za gradnjo upravnega centra na lokaciji, kjer že danes deluje upravna enota, v sodelovanju z državo, da bosta zagotovljena ohranitev in razvoj upravnega centra za širše območje, tudi za občine Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri,
4. za ureditev poljanske in selške obvoznice in povezave z Ljubljano: brez urejenega prometa bomo sami svoji ujetniki.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Odprla bom poslansko pisarno v Škofji Loki in omogočila vsakomur pogovor. Še pred tem pa bom v državnem zboru glasovala za predsednika vlade, ki bo Slovenijo premaknil iz zaostanka v tem štiriletnem obdobju izgubljenih priložnosti.
V delu državnega zbora se nameravam posvetiti predvsem proračunu.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Tako kot vsako delo do sedaj, ki sem ga opravljala, mi tudi to pomeni izziv. Izziv na strokovni ravni, hkrati pa vem, da se bom s tem delom poistovetila in mi bodo uspehi, v katere ne dvomim, prinašali veliko osebnega zadovoljstva, morebitni neuspehi pa mi bodo spodbuda za naprej. Veselim se številnih strokovno zahtevnih nalog, ki se jih bom lotila z bogatim predznanjem, resnostjo in skrbnostjo.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Verjamem, da bo Slovenija država v družbi modernih, kultiviranih držav. Ob spodbujanju gospodarskega razvoja in inovativnosti bomo povečali ugled in bomo vključeni v družbo uspešnih članic OECD. Verjamem, da bomo znali ohraniti svojo samostojnost in suverenost. Upam, da nam bo uspelo dvigniti politično kulturo tako visoko, da bomo državljani republike Slovenije spoštovali svojo domovino. Slovenija naj bo socialna država s posluhom za vse, tudi drugačne. Upam, da bo Slovenija leta 2020 država, v kateri bosta moja takrat 22 in 14 let stara sinova Jan in Vid živela srečno življenje.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License