Vasilij Prešern

Rojen: 1947
Kraj prebivanja:
LJUBLJANA
Poklic:
doktor metalurgije
Delo, ki ga opravlja: IZVRŠNI DIREKTOR V HOLDINGU SLOVENSKE INDUSTRIJE JEKLA, ODGOVOREN ZA INVESTICIJE IN RAZVOJ

Kontakti:
Ažmanova 36
1000 Ljubljana

GSM: prof. dr. Vasilij Prešern 051 312 000
mag. Darja Radić 041 381 729
E-pošta: darja.radic@zares.si

Časovnica neuradnih ur:
TOR/ČET: od 8. do 10.30 ure – telefonska klepetalnica

Kratka biografija

Rodil se je 4. julija 1947 v Mariboru. Doktoriral je leta 1978 na Fakulteti za metalurgijo v Ljubljani. Leta 1971 se je zaposlil na Metalurškem inštitutu v Ljubljani kot raziskovalec in leta 1991 postal član uprave Holdinga Slovenske železarne. Za glavnega direktorja železarne Acroni, d.o.o., je bil imenovan leta 1998. Na tem mestu je ostal vse do prodaje železarne leta 2007. Leta 1992 je bil izvoljen za izrednega profesorja na Fakulteti za metalurgijo v Ljubljani. Sedaj je izvršni direktor v Holdingu Slovenske industrije jekla, odgovoren za investicije in razvoj. Za svoje raziskovalno-razvojne dosežke je prejel nagrado Borisa Kidriča, plaketo Občine Jesenice, Pantzevo priznanje za življenjsko delo na področju metalurgije in nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke.

Zakaj stranka Zares?

Predstavlja svežo moč v našem političnem prostoru, s katero lahko usmerimo razvoj Slovenije v sodobno razvito družbo, ki se bo sposobna odzivati na vse izzive globalizacije, podnebnih sprememb in druge razvojne izzive. Njena temeljna načela, večje spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, večje upoštevanje talentov in znanja pri ustvarjanju skupne blaginje, večja odprtost in samoomejevanje politike, so tudi moja načela.

Zakaj jaz?

Sem odločen, uresničujem zastavljene cilje, rad imam ljudi in vem, da smo Slovenci in Gorenjci, posebej Zgornjesavci, sposobni doseči več, bolje, v sodelovanju. Cenim in spoštujem znanje ljudi, s katerimi sodelujem in bom sodeloval, zaupam vanje in vase, vesel sem pobud mlajših, sem strog in zahteven najprej do sebe, a tudi do drugih, posebej, kadar je treba hitro izpeljati zahtevne, pomembne stvari in kadar je vprašanje spoštovanje temeljnih vrednot.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za razvijanje gospodarske dejavnosti perspektivnih podjetij, predvsem na območju stare železarne na Jesenicah,
2. za vzpostavitev štipendijske sheme v sodelovanju s podjetji ter spodbujanje razvoja novih izobraževalnih programov poklicne, srednješolske in visokošolske stopnje, predvsem tehniških smeri,
3. za premišljeno stanovanjsko politiko, ki bo preprečila ali vsaj omilila izseljevanje mladih,
4. za gradnjo domov za ostarele,
5. za izboljšanje kakovosti življenja domačinov z javnimi projekti, kjer bodo na prvem mestu projekti za ureditev prometa v naseljih in med naselji,
6. za celovito prenovo sistema daljinskega ogrevanja na Jesenicah,
7. za ureditev problematike odvoza odpadkov, pri čemer bomo nasprotovali nadaljnjemu sklepanju pogodb za dovoz odpadkov na Malo Mežaklo, dokler ne dobimo trdnega zagotovila, da se bodo sredstva za odvoz odpadkov na Malo Mežaklo iz drugih občin zares namensko porabila za ureditev novega odlagališča,
8. za trajnostni razvoj turizma za območja vseh treh občin in za večje vključevanje žive kulture, kulturne dediščine in športne infrastrukture v turistično ponudbo.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Na prvem mestu bo priprava načrta za učinkovito pridobivanje dodatnih razvojnih finančnih virov za naše kraje, predvsem več sredstev evropskih skladov, za izobraževanje, štipendiranje, stanovanjsko politiko, investicije v domove za ostarele in v javno infrastrukturo ter urejanje poslovnih površin, ki ga bo spremljal ustvarjalen dialog z gospodarstveniki in predstavniki nevladnih organizacij z željo po združitvi moči in energije za hitrejši razvojni preboj okraja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Strokovnost, odgovornost, vztrajnost, pozitivnost in izkušnje so moji aduti. Pri svojem delu v parlamentu bom dosledno in strokovno sledil predvsem tehnološkim, razvojnim in socialnim vprašanjem. S svojimi izkušnjami lahko pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija 2020?

Slovenijo leta 2020 vidim med razvitejšimi državami Evrope, z dinamičnim gospodarstvom, ki bo temeljilo na znanju in ustvarjalnosti ter bo globalno konkurenčno, z evropsko kakovostjo življenja, ki jo bo nadgrajevala visoka kakovost naravnega in kulturnega okolja. Vidim jo kot deželo svobodomiselnih, odprtih, ustvarjalnih ljudi, ki bodo vsak po svojih zmožnostih prispevali k blaginji vseh nas. Za prehod v razvitejšo družbo Slovenija mora narediti tehnološki preboj. Tega pa ne bo, če ne bomo že danes zares začeli spodbujati znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti vseh državljank in državljanov. Pomembno vlogo pri tem mora odigrati država z vodenjem aktivne razvojne politike.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License