Bogdan Urbar

Rojen: 1961
Kraj prebivanja: CERKNICA
Poklic: SAMOSTOJNI PODJETNIK
Delo, ki ga opravlja: GLAVNI TAJNIK ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE IN VODJA PROJEKTA FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE

Kontakti:

GSM: 041 635 538
E-pošta: bogdan.urbar@zares.si

Časovnica »neuradnih ur«:
PON–SOB: od 8. do 10.30 ure

Kratka biografija

Rodil se je 7. aprila 1961. Šolal se je v Ljubljani, na gimnaziji, študiral na ljubljanski Filozofski fakulteti. Leta 1980 se je zaposlil v logaškem KLI-ju, nato v bežigrajski Varnosti. Od tu ga je življenjska pot privedla na mesto predsednika bežigrajske mladine in sekretarja izvršnega sveta. Leta 1996 se je vrnil v Cerknico, kjer je prevzel mesto direktorja občinske uprave, zatem pa dva mandata dolžnost podžupana. V tem času so zgradili grahovsko šolo, prizidek k rakovški šoli, obnovili šolo na Uncu in vrtec na Rakeku ter cerkniški sokolski – kulturni dom. V preteklem letu se je ponovno vrnil v Ljubljano, kjer kot samostojni podjetnik vodi projekt Festival za tretje življenjsko obdobje, od julija pa opravlja tudi dolžnost glavnega tajnika Zveze društev upokojencev Slovenije. Piše knjige, sodeluje v gasilskem društvu, je jamar.

Zakaj stranka Zares?

Je sveža moč v našem političnem prostoru in priložnost, da še več energije vložim v oblikovanje in iskanje jasnih rešitev medgeneracijskega povezovanja kot civilizacijskega vprašanja evropske družbe ter v zavzemanje za partnerski položaj nevladnih organizacij, ki so v zadnjem času grobo odrinjene na obrobje dogajanja v družbi, in ker ima edina jasno oblikovan program varovanja voda, kar je vprašanja preživetja naših zanamcev.

Zakaj jaz?

Moj moto je, da ni nedosegljivih ciljev, lahko so le nerealni roki. Pogosto mi tudi drugače misleči priznajo sposobnosti lobiranja in prav to je tisto, kar Notranjska potrebuje, da se prebudi iz omotične dremavosti na ljubljanskem obrobju in doživi uspešnejši razvoj. Ena mojih osnovnih lastnosti je tudi jasna komunikacija z ljudmi.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za Notranjsko kot turistični biser,
2. za uskladitev pokojnin z rastjo neto plač ter za možnosti primernih zaposlitev in dela po upokojitvi,
3. za spodbujanje gospodarstva na Notranjskem, ki bo ustvarjalo solidno dodano vrednost,
4. za notranjski tehnološki center, saj je znanje osnova razvijajoče se družbe,
5. za ustanovitev notranjskega kulturniškega inkubatorja kot središča razvoja amaterske kulture in ustvarjalnosti,
6. za gradnjo javne vodne infrastrukture, saj je treba zagotoviti, da bodo tudi zanamci uživali pitno vodo,
7. za posodobitev regionalnih cest.

Kaj bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Da bi znanje in izkušnje, vprašanja in predlogi prišli od volivk in volivcev v državni zbor, bom odprl poslanske pisarne na Blokah, v Starem trgu, Cerknici, Rakeku, Logatcu in Rovtah. Naprosil bom upokojence, da se vključijo v posvetovalno skupino za področje pokojninske politike, mlade za sodelovanje pri politiki mladih ter delavce za delavska vprašanja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Pri svojem delu v parlamentu bom dosledno in strokovno sledil predvsem socialnim in razvojnim ter tehnološkim vprašanjem. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami lahko marsikdaj pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Prepričujejo nas, da sta terorizem in energetska kriza največji grožnji za sodobno evropsko civilizacijo, katere del smo. A največja nevarnost je medgeneracijski razkorak. Danes moramo narediti vse za socialno in medgeneracijsko sožitje, ki bo pripeljalo do ljudem prijazne in v razvoj usmerjene družbe. Tako družbo je treba uveljavljati že danes in vanjo vgraditi vse pridobitve dolgo živeče družbe. Leta 2020 bo Slovenija evropski biser z velikimi zalogami pitne podtalnih vode. Nafta izginja iz svetovne scene, prihaja slovenska pitna voda kot strateška surovina.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License