Viktor Sladič

Rojen: 1960
Kraj prebivanja: VRHNIKA
Poklic: MAGISTER ZNANOSTI ZA PODROČJE DRŽAVNIH IN EVROPSKIH ŠTUDIJ
Delo, ki ga opravlja: VODJA SLUŽBE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU / SEKRETAR NA MINISTRSTVU ZA OBRAMBO

Kontakt:
Pisarna OO ZARES – nova politika, Vrhnika

Cankarjev trg 1B
1360 Vrhnika

Tel.: 059 06 04 36
Faks: 01 75 05 384
GSM: 041 201 674
E-pošta: viktor.sladic@zares.si

Časovnica »neuradnih ur«:
TOR/ČET: od 17. do 18.30 ure
SOB: od 9.30 do 11. ure

Kratka biografija

Rodil se je 23. decembra 1960. Leta 1987 je diplomiral na Višji tehniški varnostni šoli, leta 1999 končal Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, leta 2006 pa magistrski program na Fakulteti za podiplomske državne in evropske študije. Poklicno pot je začel leta 1982 v gospodarstvu, kjer je ves čas opravljal vodstvene funkcije. Od leta 1996 je zaposlen v Ministrstvu za obrambo, kjer je kot sekretar odgovoren za področji varnosti in zdravja pri delu. Sodeloval je pri projektih EU (PHARE – Razvoj sistema varnosti in zdravja pri delu v R Sloveniji). Je nekdanji vrhunski športni plesalec in glasbenik. Ker je bila njegova mama na Vrhniki 32 let patronažna babica, ki je pomagala na svet mnogim Vrhničanom, pa jim je morda najbolj poznan kot »od babce sin«.

Zakaj stranka Zares?

S svojo svežino stranka Zares v slovenski družbenopolitični prostor vnaša nove možnosti uveljavitve in razvoja temeljnih človeških in družbenih vrednot, ki omogočajo Sloveniji enakomeren in stabilen gospodarski in socialni razvoj. Verjamem, da lahko stranka s svojim programom, ki sloni na teh vrednotah, ter s svojim pogumom, načelnostjo, strpnostjo in odprtostjo postavi nove temelje slovenske družbene ureditve.

Zakaj jaz?

Verjamem, da lahko s poznavanjem svoje stroke, strpnostjo, spoštovanjem človekovega dostojanstva in načelnostjo v slovenski družbenopolitični prostor vnesem nove vrednote, ki so temelj sodobne družbene ureditve. Enako obravnavam vse ljudi in sodelujem z vsemi. Kot strokovnjak bom prispeval k uveljavitvi varnosti in zdravja pri delu kot ene od temeljnih vrednot sodobnega gospodarskega, političnega, socialnega in družbenega življenja v Sloveniji.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za spremembo načina financiranja občin z uvedbo diferencirane stopnje obdavčitve dobička podjetij v odvisnosti od stopnje razvitosti posamezne občine ali regije,
2. za sprejem realnega dolgoročnega gospodarskega in prostorskega razvoja občine,
3. za pripravo alternativnih programov zaposlovanja v občini: ekološki turizem ter ohranjanje značilne kulturne in geološke krajine v občini,
4. za dosego konsenza o zazidalnem načrtu v občini,
5. za večjo Vrhniko kot turistično točko: bazen s kampom, termalno zdravilišče, seminarski turizem, koliščarski tematski park, turistične prireditve, in sicer z uporabo svetovnega spleta, izvirnimi spominki, brošurami,
6. za oživitev mestnega jedra Vrhnike z gradnjo mestne tržnice.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

V občini Vrhnika s propadanjem še zadnjih večjih podjetij, IUV, LIKO, Pekarna, praktično ni več možnosti za aktivno poklicno vključevanje na območju občine, zato se bom naprej zavzel za pripravo programov za spodbujanje razvoja ekološkega turizma in podeželja ter ohranjanja značilne kulturne in geološke krajine in drugih naravnih danosti kot priložnost za skladen turistično-gospodarski razvoj občine. Zavzel sem bom za gradnjo obrtne cone s poudarkom na izvajanju storitvenih in obrtniških dejavnosti ter za uporabo čistih tehnologij in znanja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

S svojim delom v državnem zboru ne bom razočaral ljudi, ki verjamejo v socialno pravično, strpno, demokratično in učinkovito pravno državo, ki temelji na spoštovanju temeljnih človeških in družbenih vrednot. Menim, da lahko kot strokovnjak in poslanec pripomorem k uspešnemu in dolgoročnemu razvoju Slovenije in da lahko postane evropsko primerljiva država, v kateri bo bivanje za slehernega človeka priložnost za lokalno ugodje in globalen uspeh.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo socialno pravična država prijaznih in umirjenih ljudi, ki delajo in živijo v varnem, zdravem in spodbudnem delovnem, življenjskem in družbenem okolju, ki temelji na spoštovanju temeljnih človeških in družbenih vrednot in za svoj gospodarski razvoj smotrno izkorišča naravne danosti, ki jih skrbno čuva za prihodnje rodove. Slovenija bo predstavljala odprto mesto združevanja znanja, strategij in potencialov za njen stalen razvoj in bo zagotavljala potrebne pogoje za vpeljevanje raziskovalnih spoznanj in prijaznih tehnologij v zasebno, poslovno in širše družbeno življenje. Zato je treba že sedaj začeti z oblikovanjem politike, ki bo temeljila na potrebah ljudi, lokalnih skupnosti, okolja in naravnih danosti, s katero bo Sloveniji omogočen stalen gospodarski, družbeni, socialni in vrednostni razvoj.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License