Jelena Aleksić

Rojena: 1976
Kraj prebivanja: MEDVODE
Poklic: MAGISTRA SOCIOLOŠKIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: PODSEKRETARKA POSLANSKE SKUPINE ZARES

Kontakti:
Občinski odbor Zares – nova politika Medvode

Kalanova ulica 7
1215 Medvode

GSM: 040 460 000
E-pošta: zares@jelena.si
Spletna stran: medvode.zares.si
Osebna spletna stran: www.jelena.si

Povezave na spletne socialne mreže:
Facebook: Jelena Aleksić

Časovnica »neuradnih ur«:
Ves čas na GSM: 040 460 000

Kratka biografija

Rodila se je 8. junija 1976 v Ljubljani. Po študiju teoretske sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je leta 2006 magistrirala s področja urbane sociologije, regionalnega razvoja in informacijske družbe. Ves čas študija je aktivno delovala v študentskih društvih, vodila fakultetni študentski svet in podpredsedovala študentskemu svetu univerze, sodelovala v več raziskovalnih projektih, sooblikovala študentske časopise, delala na Radiu Študent in napisala več člankov za znanstvene revije in časopise. Od leta 2006 je članica občinskega sveta Občine Medvode. Je članica predsedstva Slovenskega sociološkega društva.

Zakaj stranka Zares?

Ker v slovensko politiko prinaša svežino, daje priložnost mladim ljudem ter zavrača klientelizem in ozkoglednost. Premišljeno uveljavlja koncept nove politike, utemeljen na vrednotah odprtosti, samoomejevanja, strpnosti in ustvarjalnosti. Je pravo zagotovilo, da bomo presegli ideološke delitve in v ustvarjalni razpravi dosegli soglasje, kakšno Slovenijo želimo v prihodnosti.

Zakaj jaz?

S svojim znanjem in zamislimi lahko prispevam k verodostojni politiki. Verjamem, da sta strpnost in sodelovanje edina prava pot do utrditve (neposredne) demokracije in povečanja možnosti sodelovanja vseh državljank in državljanov pri sprejemanju odločitev v javnih zadevah. Zagovarjam pravico do svobodne izbire in do obveščenosti javnosti. Zavzemam se za uveljavitev treh Z-jev: Z-aupanja, Z-nanja in Z-dravja.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za profesionalizacijo in institucionalizacijo mladinskih kulturnih centrov, za kakovostne javne vrtce in za uvedbo novih oblik medgeneracijske solidarnosti,
2. za pregledne javne finance v občinah in za hitrejše dokončanje komunalnih projektov,
3. za pripravo strokovno utemeljenih in celovitih ukrepov spodbujanja razvoja sodobnih oblik podjetništva (mikro podjetij, družinskih podjetij, ženskega podjetništva), povezanega z razvojem podeželja in ekološkim turizmom,
4. za izboljšanje oskrbe z neoporečno in kakovostno pitno vodo, za kakovosten in okrepljen sistem javne zdravstvene oskrbe in za boljše možnosti brezplačne rekreacije,
5. za več medsebojnega zaupanja v (lokalni) politiki, boljšo obveščenost in kakovosten dostop do informacij javnega značaja.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Predlagala bom skrajšanje roka za dokončanje medvoške obvoznice. Zavzela se bom, da bi tudi iz državnega proračuna namenili sredstva za namestitev avtomatskih defibrilatorjev za nudenje prve pomoči pri zastojih srca na javna mesta enakomerno po vsej državi. Pripravila in v zakonodajni postopek bom vložila zakon o mladini, ker »na mladih svet stoji«.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Veliko pozornosti bom namenila povezovanju z nevladnimi organizacijami, saj ni trdne demokracije brez aktivne vloge civilne družbe. Vztrajala bom pri vključevanju stroke v odločanje. Spodbujala bom medkulturni dialog in se zavzemala za krepitev položaja družbenih manjšin. Prizadevala si bom za upoštevanje vsakršne različnosti, spoštovanje izročila NOB in preseganje ideoloških delitev.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo izboljšala svoj mednarodni politični položaj ter bo ugledna in verodostojna država, aktivna pri iskanju odgovorov na globalne izzive, zlasti v mednarodnih konfliktih, in pri iskanju soglasja o odzivih na posledice podnebnih spremembe. Ohranila bo svoja naravna bogastva, predvsem zaloge pitne vode, gozdove in biotsko raznovrstnost. Ker bo država blaginje, bodo imeli državljani enak dostop do brezplačnega javnega izobraževanja in zdravstvene oskrbe, boljša bo računalniška pismenost (zlasti starejših), razmerje med aktivnim in upokojenim prebivalstvom bo omogočalo vzdržnost socialne in pokojninske blagajne. Slovenija se bo povzpela na lestvici privlačnosti za tuje vlagatelje, storitveni in kvartarni sektor se bosta hitro razvijala in zaposlovala vse več visoko kvalificiranih zaposlenih; razvijalo se bo socialno podjetništvo.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License