Pavel Gantar

Rojen: 1949
Kraj prebivanja: LJUBLJANA
Poklic: DOKTOR SOCIOLOŠKIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Kontakti:
Mestni odbor ZARES Ljubljana

Trg prekomorskih brigad
1000 Ljubljana

Tel.: 01 50 05 750
Faks: 01 50 05 753
E-pošta: pavel.gantar@zares.si
Osebna spletna stran: www.pavelgantar.si

Časovnica »neuradnih ur«:
PON/ČET: od 14. do 15. ure

Kratka biografija

Rodil se je leta 1949. Diplomiral in magistriral je na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1989 je doktoriral na Oddelku za sociologijo Univerze v Zagrebu. Do leta 1994, ko je prevzel mesto ministra za okolje in prostor, se je na FDV raziskovalno in pedagoško ukvarjal z vprašanji prostorskega razvoja, še posebej z urbanimi problemi mesta Ljubljane, in je bil član Sveta za urbanizem v Ljubljani. V osemdesetih letih je bil aktiven v novih družbenih gibanjih, napisal je več člankov o civilni družbi pod socializmom, v letih od 1984 do 1990 je bil kolumnist Mladine, v istem obdobju pa tudi predsednik ŠKUC-Foruma. Bil je ustanovni član Odbora za zaščito človekovih pravic in član kolegija odbora. Od marca 1994 do junija 2000 je bil član Vlade RS in minister za okolje in prostor, od januarja 2001 do decembra 2004 pa minister za informacijsko družbo. Od oktobra 2004 dalje je poslanec Državnega zbora. Je eden od ustanovnih članov stranke Zares.

Zakaj stranka Zares?

V politiki, kot se je oblikovala v zadnjih letih, je zmanjkalo prostora za nove ideje, za srčnost pri doseganju skupnih ciljev, politični prostor se je začel zapirati. Z novimi in neobremenjenimi ljudmi, ki želijo del svojega časa posvetiti našim skupnim zadevam, ter z bogatimi političnimi izkušnjami tistih, ki so že nekaj časa v politiki, želimo iskati nove rešitve za »stare« probleme.

Zakaj jaz?

Moje glavne odlike so vztrajnost, potrpežljivost in doslednost. Znam uspešno usklajevati različne interese. Preudarnemu ravnanju v politiki dajem prednost pred hitrim in na prvi pogled ljudem všečnimi ter nepremišljenimi potezami. Politika je več kot samo ustvarjanje dobrega vtisa v javnosti!

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za avtocestno povezavo Kozarje–Šentvid in smotrne načrte za izgradnjo avtocestnega postajališča, vključno s parkirišči za tovornjake,
2. za stanovanjske gradnje na Viču in načrtovane gradnje na Brdu s pozornostjo, posvečeno komunalni opremi in povečanju prometne pretočnosti,
3. za ustrezno protipoplavno zaščito v Murglah, ki je poplavno ogroženo območje,
4. za razvoj mreže javnega potniškega prometa tudi do sedaj slabo dostopnih predelov.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Moja prva poteza ob izvolitvi sicer ne bo povezana z urbanističnimi in okoljskimi problemi mojega volilnega okraja, pač pa z dejavnostjo, ki mu daje močan pečat, to je z visokim šolstvom. Predlagal bom dopolnitev zakona o visokem šolstvu z ustanovitvijo neodvisne agencije za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih programov.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Brez lažne skromnosti verjamem, da sem že v sedanjem mandatu kot opozicijski poslanec v državnem zboru dosegel prepoznavnost s temami, kot so okolje, regionalna in urbana politika, znanost in izobraževanje. Tako nameravam delati tudi naprej.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Nisem posebno vnet pristaš velikih vizij in opisovanja svetle prihodnosti. Vsekakor verjamem, da nas bodo, tako kot v preteklosti in danes, pestile vsakodnevne težave in skrbi, kako bo z našimi otroki, zdravjem, varno starostjo. Vsekakor pa lahko marsikaj naredimo, da bodo te težave leta 2020 manjše. To pa moramo začeti že danes. Smo pred velikim izzivom podnebnih sprememb. Tako zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov kot prilagajanja nanje. Če bomo na te izzive uspeli odgovoriti, lahko pogumno zremo v prihodnost. Sicer pa menim, da lepa prihodnost Sloveniji ni bila napisana že ob njenem rojstvu, ampak moramo vsak dan delati zanjo.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License