Vito Rožej

Rojen: 1974
Kraj prebivanja: KRANJ
Poklic: KULTURNI DELAVEC
Delo, ki ga opravlja: KULTURNI DELAVEC

Kontakt:

GSM: 051 494 125
E-pošta: vito.rozej@zares.si

Kratka biografija

Rodil se je 9. maja 1974 v Ljubljani. Po maturi na kranjski gimnaziji se je odločil za študij filozofije in sociologije v Ljubljani, ob katerem se je aktivno udejstvoval tudi kot novinar, napovedovalec in odgovorni urednik na radiu Študent. Pozneje ga je življenjska pot zanesla v igralske in lutkarske vode, najbolj poznani sta bržčas njegovi vlogi v televizijski nanizanki TV Dober dan in v otroški lutkovni seriji Zajček Bine. Aktivistične izkušnje, ki jih je pridobil še kot študent, danes nadgrajuje tudi kot predsednik trnovskega KUD France Prešeren, organizatorja festivala Trnfest. Že drugi mandat je svetnik Mestne občine Kranj. Je oče dveh sinov, enoletnega Svita in pravkar rojenega Tarasa.

Zakaj stranka Zares?

Prepričan sem, da je stranka Zares edina sposobna povezovati in vključevati nove ideje in ljudi, ker goji visoko raven dialoga in argumentov. Ker politiko razume kot urejanje skupnih zadev, ne pa kot poligon moči.

Zakaj jaz?

Pri svojem delu se srečujem z različnimi ljudmi v različnih okoljih. Narava mojega dela zahteva, da se vanje vživim, jih razumem. Moja prednost je, da znam naše skupne probleme ubesediti in naše zahteve tudi argumentirano zagovarjati. Ne izbiram lažjih odločitev, izbiram prave odločitve.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za čimprejšnjo razbremenitev in ureditev najprometnejše ceste v državi, Celovške ceste,
2. za legendarni tivolski športni park, da ob gradnji novih športnih centrov ne bo ostal pozabljen,
3. za sodoben kulturni center v prostorih nekdanjega kina v Šiški ter da bosta obnovljena zdravstveni dom in bolnišnica Petra Držaja.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Kot poslanec bom seveda najprej prisegel, da si bom po svojih najboljših močeh prizadeval za dobrobit državljanov in državljank republike Slovenije, in to obljubo bom tudi držal. Prizadeval si bom, da država s svojo prestolnico vzpostavi spoštljiv in sodelujoč odnos.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Pri mojem poklicu je nujno suvereno nastopanje pred ljudmi, ki je pogoj tudi za dobro zastopanje naših interesov. K temu mi bodo pomagale tudi izkušnje iz lokalne politike.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Ohranitev in izboljšanje splošne dostopnosti javnih storitev na področju šolstva, zdravstva, kulture, športa, socialnega varstva, informiranosti sta pogoja za kakovostno življenje. Slovenija prihodnosti naj bo zelena dežela ekološko osveščenih ljudi, ki ohranja svoje kmetijske in gozdne površine, saj njene stanovanjske politike ne krojijo zgolj gradbeniški lobiji. Kot alternativo zgrajeni cestni infrastrukturi naj ponuja obnovljeno mrežo železniških povezav ter razširjeno mrežo primestnih železnic in kolesarskih stez. Sodobne telekomunikacijske storitve, izobraženi zaposleni in razvojne davčne olajšave naj podjetjem nudijo primerjalno prednost na globalnem trgu. Slovenska gospodarska odprtost in samozavest naj se odražata tudi v medosebnih odnosih.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License