Aleksander Lemut

Rojen: 1956
Kraj prebivanja: AJDOVŠČINA
Poklic: TRGOVSKI POSLOVODJA
Delo, ki ga opravlja: DIREKTOR PODJETJA FAMA D.O.O. VIPAVA

Kontakti:
CENTER FAMA VIPAVA
Goriška cesta 13 – uprava
5271 VIPAVA

Tel.: 05 36 71 3 41
Faks: 05 36 71 340
GSM: 041 613 594
E-pošta: aleksander.lemut@zares.si
Spletna stran: www.zares.si
Osebna spletna stran: www.zvezazaprimorsko.si

Časovnica »neuradnih ur« (na gornjem naslovu):
PON–PET: od 8. do 10. ure

Kratka biografija

Rodil se je 9. novembra 1956 v Postojni. Trgovsko in poslovodsko šolo je končal v Novi Gorici in se nato zaposlil v trgovskem podjetju Hubelj v Ajdovščini. Poklicno pot je nadaljeval v ajdovskem Fructalu, kjer je bil najprej vodja prodajne operative, nato pa direktor prodaje za področje Slovenije in Hrvaške. Zadnjih 18 let je podjetnik in direktor trgovskega podjetja Fama – Vipava, ki je uspešno in eno največjih podjetij v Vipavski dolini. Je glavni tajnik regionalne stranke Zveza za Primorsko. Zadnje tri mandate so mu volivci zaupali tudi mandat občinskega svetnika v Občini Ajdovščina. Je poročen in oče dveh odraslih sinov.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares želi v slovensko politiko pripeljati sveže ideje in nov način dela. Zgraditi želi demokratično družbo po meri človeka in ne odtujenih političnih elit. Odločno zagovarja decentralizacijo države in ustanovitev pokrajin s pravimi pristojnostmi in realnimi finančnimi viri. Zagovarja tudi ustanovitev enotne Primorske pokrajine v njenih zgodovinskih mejah. Ima rešitve, ki bodo Slovenijo pripeljale v krog najrazvitejših držav Evropske unije, vendar pri tem ne pozablja na socialna vprašanja in odločno skrb za varstvo okolja.

Zakaj jaz?

Dobro poznam aktualne probleme in težave Vipavske doline. Prepričan sem, da poznam prave rešitve, ter imam dovolj volje in elana, da jih uresničim. Pri tem mi bodo v pomoč bogate izkušnje, ki sem si jih pridobil z delom v gospodarstvu. Prav tako imam tudi dovolj političnih izkušenj in kot občinski svetnik zelo dober vpogled v delo obeh občin. Sem odločen, vztrajen in verodostojen, saj sem dane obljube še vedno izpolnil.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za ustanovitev enotne Primorske pokrajine s sedežem v Vipavi in sedežem najmanj enega upravnega organa te pokrajine v Ajdovščini,
2. za gradnjo cestne povezave Nabrežina–Komen do Ajdovščine in nato skozi predor do Idrije,
3. za podporo razvoju Univerze v Novi Gorici in ustanovitev polikampusa te univerze v Ajdovščini,
4. za podporo začetku gradnje novega kulturnega doma in ureditvi nogometnega stadiona v Ajdovščini,
5. za aktivno podporo razvoju podjetniških con in za ustvarjanje razmer za odpiranje novih delovnih mest, predvsem tehnološko zahtevnih in tistih z večjo dodano vrednostjo.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Med prvimi nalogami bodo vzpostavitev sodelovanja z županoma občin Ajdovščina in Vipava, pregled prednostnih nalog ter dogovor o sodelovanju in pretoku vseh potrebnih informacij. Poleg dela v parlamentu in uresničevanja volilnega programa stranke bo prav skrb za razvoj in napredek obeh občin moja prva naloga.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Pri svojem delu v parlamentu bom dosledno in strokovno zastopal stališče, da je takojšnja decentralizacija države prvi pogoj za njen razvoj in dolgoročno preživetje slovenskega naroda. Zato je nujno, da v parlament pridejo poslanci, ki se tega zavedajo in bodo nosilci ustanavljanja pokrajin s pravimi pristojnostmi in realnimi finančnimi viri. Tako se bo Slovenija začela razvijati bolj uravnoteženo.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo leta 2020 v krogu najrazvitejših držav Evropske unije z učinkovitim in uspešnim gospodarstvom, kar bo tudi pogoj, da postane še bolj socialna država. Zaradi skrbi za varstvo okolja bo še naprej eden od najlepših in najbolj ohranjenih kotičkov v Evropi. Da bi to dosegli, pa so potrebne takojšnja decentralizacija države, sprostitev ustvarjalnih potencialov vseh njenih državljanov, vzpostavitev demokratične družbe po meri ljudi in ne odtujenih političnih elit ter dosledna skrb za varstvo okolja.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License