Franco Juri

Rojen: 1956
Kraj prebivanja: KOPER
Poklic: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GEOGRAF
Delo, ki ga opravlja: SAMOSTOJNI NOVINAR

Kontakti:
ZARES – nova politika
Občinski odbor Zares – nova politika Izola

Plenčičeva 3
6310 Izola

e-mail: info@zares-izola.si
Spletna stran: www.zares-izola.si

Časovnica »neuradnih ur:
PON: od 10. do 12.ure (na domu, Kvedrova 11, Koper, tel: 05 62 85 180)
SRE: od 10. do 12. ure (Pisarna Zares, Izola, Plenčičeva 3)
PET: od 17. do 19. ure (trg Manzioli)
SOB: od 10. do 12. ure (na domu)

Kratka biografija

Rodil se je 24. oktobra 1956. Leta 1987 je diplomiral geografije in italijanskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti. Po končanem študiju se je zaposlil kot profesor na italijanski gimnaziji in Srednji ekonomski šoli v Kopru, nato pa na Filozofski fakulteti kot asistent italijanske književnosti. Leta 1988 je bil ustanovni član Odpora za človekove pravice in Skupine/Gruppo 88. V letih 1990 do 1993 je bil poslanec LDS v državnem zboru, bil je član prve ustavne komisije državnega zbora in vodja delovne skupine državnega zbora za pomoč vojnim beguncem iz nekdanje Jugoslavije. V obdobju 1993–1997 je bil veleposlanik RS v Španiji in na Kubi, v letih od 1997 do 2000 državni sekretar na MZZ. Od leta 2000 je samostojni novinar, publicist, karikaturist, avtor in voditelj tv in radio oddaj, pisatelj. Je član Amnesty International.

Zakaj stranka Zares?

Je nova sveža moč v našem političnem prostoru in dobra priložnost za nujne spremembe. V svojem programu ima ustrezno kombinacijo politične liberalnosti in socialne odgovornosti. Izpostavlja tudi potrebo po temeljiti prenovi našega odnosa do okolja in funkcijo politike v službi javnosti in javnemu interesu. Je stranka človekovih pravic, spoštovanja drugačnosti, dialoga, mirovništva in sodelovanja v Evropi. Je stranka trajnostnega razvoja in človeku naklonjenih inovacij. Je stranka kulture in upoštevanja strokovnosti. Je stranka, ki odklanja logiko političnega klientelizma.

Zakaj jaz?

Volivkam in volivcem v Izoli ponujam svoje izkušnje nekdanjega aktivista za človekove pravice, poslanca, veleposlanika, državnega sekretarja, novinarja in analitika. Moj credo so solidarnost, pravičnost in sožitje. Zagovarjam samoomejevanje politike, ki mora z zakonodajo preprečiti lasten monopol in klientelizem v upravnih in nadzornih svetih, v medijih, v znanosti in v kulturi.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za omogočanje enakopravnega položaja Izole v Slovenski Istri,
2. za razvijanje kakovostnega turizma z vračanjem odlične in mednarodno odprte kulturne ponudbe Izoli, z razvojem mediteranskih kultur (oljarstva, vinarstva in ribištva) in z izboljšanjem zdravstvenih uslug (zdravstveni turizem),
3. za prestrukturiranje zaposlitvenih možnosti tistih delavk in delavcev, ki so na udaru stečajev in zapiranja podjetij, tudi z ustreznim pridobivanjem evropskih sredstev,
4. za dolgoročno ustrezno prostorsko načrtovanje in preprečitev kaotične pozidave ob morju in za spoštljivo obnovo mestnega jedra,
5. za utrditev medkulturnega in večjezičnega sožitja z vrednotenjem prisotnosti italijanske narodne skupnosti in drugih etničnih stvarnosti.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Uskladitev evropskih direktiv, državne zakonodaje in občinskih odlokov, ki so sedaj kaotično neusklajeni in večkrat prihaja do nedorečenosti pri razvojnem planiranju na lokalni ravni. Potrdil bom operativi stik in sprotno sodelovanje z občino Izola.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Vsega se lotim temeljito in predano. Volivk in volivcev ne pustim na cedilu. Imam izkušnje tudi na mednarodni ravni; lokalni razvoj je del globalnega razvoja. Mednarodne izkušnje pridejo še kako prav tudi pri zagovarjanju interesov majhne obmorske občine.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Prihodnosti Slovenije si ne predstavljam drugače kot prihodnost Evrope in sveta. Med ključnimi vprašanji bodo pitna voda, varnost pred naravnimi katastrofami, racionalizacija energije, cena in dobava hrane, zagotavljanje zdravega okolja in pritisk priseljevanja iz manj razvitih delov sveta. Kako pristopiti? Ne s ksenofobijo, temveč s spremljanjem in usmerjanjem neizbežnega preseljevanja, ki ima lahko tudi pozitivne učinke na demografijo in gospodarstvo. Vsekakor ne s potenciranjem vojaške naravnanosti naše varnostne politike. Evropa in Slovenija se morata opremiti z močno civilno-zaščitno infrastrukturo in paziti, da privatizacija ne bo zajela strateško in življenjsko pomembnih virov. Do energije je treba pristopiti strateško in širše regionalno, brez favoriziranja tekmovalno-profitne logike pri dobavi energentov. Oživeti bo treba sodobno in neoporečno kmetijstvo ter razvijati tehnologijo in znanost, da nam bosta služili pri uresničevanju teh ciljev.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License