Nadja Počkar

Rojena: 1950
Kraj prebivanja: SEŽANA
Poklic: UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA INŽENIRKA PROMETA
Delo, ki ga opravlja: VIŠJA SVETOVALKA NA UE SEŽANA

Kontakti:
Pisarna ZARES

Sežana, Partizanska 18
6210 Sežana

GSM: 041 338 274
E-pošta: nadja.pockar@gmail.com

Kratka biografija

Rodila se je 10. aprila 1950 v Rožni dolini. Osnovno šolo je obiskovala v Hrpeljah, gimnazijo v Kopru, v Ljubljani pa je diplomirala na Pedagoški fakulteti, smer zgodovina in likovni pouk. Šolanje je nadaljevala še ob delu in si pridobila naziv univerzitetna diplomirana inženirka prometa. Delovno pot je začela na osnovni šoli v Hrpeljah in se po treh letih zaposlila na občini Sežana, danes pa je na Upravni enoti v Sežani višja svetovalka za področje vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja. V zadnjem obdobju je bila osem let neprofesionalna predsednica Krajevne skupnosti Sežana.

Zakaj stranka Zares?

Za vstop v stranko Zares sem se odločila predvsem zato, ker sem svoja osebna prepričanja in pričakovanja našla v programu nove stranke. Prepričalo me je, da stranka zna ohranjati vrednote, dosežene v preteklosti. Ker verjamem v prihodnost Slovenije, v strpno družbo in v boljše življenje za vse, želim v tej smeri tudi sama aktivno prispevati k razvoju lokalnih skupnosti in države kot celote.

Zakaj jaz?

Sem ustvarjalna in zanesljiva, pripravljena na izzive, zagovarjam pravičnost in solidarnost ter prizadevanje za skupno boljšo prihodnost. Moj moto sta spoštovanje različnosti in spodbujanje enakih možnosti za razvoj slehernega posameznika, ob tem pa sem prepričana, da pri načrtih in uspehih nikoli ne smemo pozabiti na tiste, ki so manj uspešni in manj srečni.

Kaj boste storili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje tesnejših povezav in sodelovanje kraško-brkinskih občin na različnih področjih, v turizmu, komunali, infrastrukturi, gospodarskem razvoju, kulturi in športu,
2. za pritegnitev k sodelovanju tudi zamejskega, italijanskega dela Krasa na različnih področjih,
3. za pridobivanje sredstev iz različnih virov za splošni razvoj Krasa in Brkinov,
4. za ohranjanje vrednot iz slovenske, predvsem pa primorske preteklosti.

Katera bo vaša prva poteza po izvolitvi?

Sodelovala bom pri širitvi širokopasovnih povezav na območju Krasa in Brkinov. Ker sta tako območje Krasa kot tudi območje Brkinov zelo slabo prometno povezani, si bom prizadevala za vzpostavitev primestnih nizkocenovnih avtobusnih linij. Poskrbela bom za dokončanje primarnega vodovodnega omrežja oziroma vzdrževanje in posodabljanje obstoječega ter za sanacijo lokalnih vodnih virov. Spodbujala bom gradnjo kanalizacijskega omrežja na Krasu in v Brkinih za ohranitev okolja. Poskrbela bom za celovito promocijo Krasa in Brkinov.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Ker verjamem vase in z optimizmom gledam v prihodnost, predvsem pa, ker sem načelna, delavna in trmasta Kraševka.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Prepričana sem, da se »podoba« naše države ne bo prav veliko razlikovala od današnje. Seveda si želim, da bi bila še uspešnejša, prepoznavnejša in zaupanja vredna, na neki način pa tudi dežela priložnosti; da bi bila leta 2020 v naši državi manjša dejanska brezposelnost, več stanovanj za mlade, boljše pokojnine in osebni dohodki. Večja blaginja in medsebojno razumevanje pa bi gotovo pripomogla, da bi se Slovenci zbujali zares z nasmehom.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License