Barbara Verdnik

Rojena: 1957
Kraj prebivanja: KOPER
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA NOVINARKA
Delo, ki ga opravlja: NOVINARKA

Kontakti:
Pisarna ZARES p.p. 182
6001 Koper

Tel.: 01 234 5678
Faks: 01 234 5678
GSM: 041 733 141
E-pošta: Barbara.verdnik@zares.si

Časovnica »neuradnih ur« (v centru Sp. Škofije pri pošti)
PON–SOB: od 9. do 11.30 ure

Kratka biografija

Rodila se je 31. avgusta 1957 v Mariboru. Študirala je novinarstvo in leta 1981 diplomirala na FSPN v Ljubljani. Kot novinarka se je zaposlila na Primorskih novicah. V letih 1990–2006 je vodila gospodarsko družbo. V tem času so Primorske novice postale najuspešnejši in prepoznaven regionalni tiskani medij v državi, družba je že po dveh letih izdajanja dnevnika beležila pozitivne rezultate. V akciji revije Naša žena leta 2003 je kot darovalka prejela zahvalo za človekoljubno delo. Leta 2004 je bila kandidatka za Slovenko leta. Sedaj deluje kot raziskovalna novinarka, odkriva nepravilnosti v družbi in stisko ljudi. Je mati dveh sinov, predana družini in svojim načelom.

Zakaj stranka Zares?

Kot novinarka v zadnjem obdobju med ljudmi zaznavam naraščajoč strah ter odsotnost etike in politične kulture. Sprejela sem vabilo Majde Širce v Zaresov odbor za medije, kjer smo že konec marca pripravili in predstavili osnutek programa za svobodne in neodvisne medije. Pri delu sem spoznavala člane stranke in videla, da želijo zapisane vrednote in program, pri katerem sem sodelovala, zares uresničiti. Zato sem se odločila, da kandidiram v okviru take ekipe.

Zakaj jaz?

Za dobro novinarstvo so potrebni resnicoljubnost, poglabljanje znanja in raziskovanje, odlikovati ga morajo etika, preverjanje informacij, visoka raven komuniciranja. Nepogrešljiv, posebej v sedanjih časih, je pogum. V sebi nosim in razvijam vse te lastnosti, s svojim delovanjem sem pokazala, da imam rada ljudi. Spoštujem vsakega posameznika in njegov interes. Ostajam zvesta svojim načelom zavzemanja za humano družbo.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za strateški prostorski načrt slovenske obale, ki bo nastal v sodelovanju s strokovnjaki in o katerem bo tekla razprava med občani in interesnimi skupinami ter bo sprejet s konsenzom. Prenehati je treba z razprodajami zemljišč in njihovo neekološko rabo ter v ospredje postaviti trajnostni razvoj,
2. za urejeno cestno infrastrukturo v državi, občinah in na podeželju ter za primernejši javni prevoz,
3. za promocijo Istre in obale, kjer je treba ustanoviti programske odbore za prostor, kulturo, mediteransko kmetijstvo, ribištvo, kulinariko in glasbo,
4. za oživitev mestnih jeder, obnavljanje stanovanj v Kopru in naseljevanje mladih družin v mesta,
5. za spodbujanje štipendijske in zaposlitvene politike, gradnjo nepridobitnih stanovanj, stanovanjski sklad in oprostitev dajatev za prvo stanovanje. V Kopru mora biti na prvem mestu interes prebivalcev in ne dobiček pri gradnji apartmajskih naselij,
6. za aktivno in samostojno življenje generacije v tretjem življenjskem obdobju ter za sprejem zakona o dolgotrajni negi in programa skrbi za starostnike, ki je v pripravi že več kot šest let.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Takoj bom preverila pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo tretjega pomola in dosegla, da bodo v priprave vključeni prebivalci ankaranskega polotoka. Širitev Luke Koper je mogoča samo v dialogu stroke in ljudi, ne sme dodatno obremenjevati okolja in ogroziti narave.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Rada imam ljudi in dosledno bom delovala v njihovem interesu ter upoštevala stroko. Državni zbor mora biti prostor politične kulture in etike, argumentirane razprave in spoštovanja znanja. Le poslanci s takimi lastnostmi lahko omogočijo uspešnejše, hitrejše in manj politično odločanje o zakonih, ki krojijo usodo države in državljanov. Zavezana sem vsem naštetim vrednotam.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija je v Evropi, Evropa je del sveta in svet je na našem dvorišču. Skozi družino, šolski sistem, medije in druge institucije mora to postati naša zavest in zaveza. Slovenijo vidim kot mirno, varno in k trajnostnemu razvoju usmerjeno državo, v kateri bo imel vsak državljan primerne materialne pogoje za dostojno in zdravo življenje. Kjer bo vladala ljubezen kot pogoj človekove reprodukcije in odnosov med ljudmi in bo za zadovoljstvo v življenju poskrbljeno z izpolnitvijo človekovih potreb na različnih področjih ustvarjanja, zanimanja in udejstvovanja. Zato je treba zastaviti razvoj, katerega dobrine bodo uživali vsi ljudje. Izpopolniti je treba instrumente za pravno in socialno državo, spoštovanje ugleda in funkcij treh vej oblasti ter njihovo usposobitev za profesionalno in učinkovito delo. Politika mora postati servis ljudi, ki deluje v ozadju in ne na prvih straneh medijev.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License