Igor Štemberger

Rojen: 1971
Kraj prebivanja: ILIRSKA BISTRICA
Poklic: UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI KEMIK
Delo, ki ga opravlja: VODJA OČMOČNE IZPOSTAVE JSKD

Kontakti:
Maistrova ulica 18
6250 Ilirska Bistrica

Tel. 05 714 53 14
GSM: 031 348 905
E-pošta: igor.stemberger@zares.si

Časovnica »neuradnih ur« (domači naslov):
PON–PET: od 15. do 17. ure

Kratka biografija

Rodil se je 5. novembra 1971 in je po izobrazbi univerzitetni diplomirani kemik. Takoj po končanem študiju se je zaposlil v ljubljanskem podjetju Hermes plus, nato ga je pot zanesla v politične vode. V mandatnem obdobju 2000–2004 je bil izvoljen za poslanca državnega zbora v volilnem okraju Ilirska Bistrica. Kot član številnih delovnih teles državnega zbora si je prizadeval za napredek Slovenije na različnih področjih, posebej še kot podpredsednik parlamentarnega Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide. Od leta 2002 je neprekinjeno občinski svetnik Občine Ilirska Bistrica, kjer je svoje delo usmeril posebej v družbene dejavnosti. Področje kulture mu je še posebej blizu, saj je trenutno zaposlen kot vodja ilirskobistriške Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares je nova sveža moč na slovenskem političnem prizorišču. Združuje mlade, znanja in energije polne ljudi ter starejše z izkušnjami. Svoboda posameznika ji je osnovni moto, kar je v času vse represivnejše politike vladajoče koalicije še posebej pomembno. Vrednote, kot so pravičnost, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter enakost pred zakonom, obenem pa želja po večjem in hitrejšem napredku družbe, v kateri živimo, so tiste, katerim stranka Zares daje zares veliko pozornost.

Zakaj jaz?

Izhajam iz delavske družine, ki ni poznala razkošja in materialnega bogastva. Življenjske razmere so me naučile skromnosti in potrpežljivosti. Prizadevam si doseči čim več, hkrati pa znam ceniti tudi majhne, a pomembne korake vsakega posameznika. Vrednote, ki jih promovira stranka Zares, so tudi moje osebne. Sem odločen in vztrajen, obenem pa znam sklepati kompromise. Znam pogledati resnici v oči in znam prisluhniti človeku v težavah. Vse to sem že dokazal s svojim dosedanjim delom in vse to iz dneva v dan znova dokazujem.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za sodobno avtocestno navezavo Ilirske Bistrice na slovenski avtocestni križ, saj je to osnovni pogoj za razvoj gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. Avtocestni projekt Jelšane–Ilirska Bistrica–Postojna/Divača se mora pospešeno začeti izvajati čim prej,
2. za vlaganje v šolstvo, saj je znanje pomemben dejavnik v razvoju vsakega posameznika in širše družbe ter je obenem tudi vlaganje v razvoj. Širjenje izobraževalnih programov in vzpostavitev samostojnega šolskega centra v Ilirski Bistrici sta med prednostnimi nalogami mojega programa na lokalni ravni,
3. za krepitev narodne zavesti in identitete, ki je v krajih ob meji posebnega pomena. Pomemben vpliv na to pa ima kultura, zato je sodoben kulturni center v Ilirski Bistrici nujno potreben.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Območje Ilirske Bistrice je mednarodno tranzitno območje, sodobna cestna infrastruktura pa osnovni pogoj za razvoj gospodarstva, zato je avtocestna povezava tega območja z ostalo Slovenijo nujno potrebna. To bo prispevalo k večji varnosti na naših cestah, obenem pa bo nov korak v razvoju lokalne skupnosti in širšega območja. Zato bo moj prvi cilj pospešiti prostorsko umeščanje avtoceste skozi Ilirsko Bistrico in čim prej začeti z gradnjo.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Dober poslanec je lahko le tisti, ki je aktivno vključen v proces sprejemanja zakonodaje. Na državni ravni mora slediti spremembam, podajati predloge, hkrati pa opozarjati na pomanjkljivosti. V povezavi z lokalno skupnostjo pa je dober poslanec lahko le tisti, ki predstavlja vez med državno in lokalno oblastjo, vez med ministrom in županom. Zato je potreben korekten odnos z obema stranema. Sam to znam in zmorem, ne nazadnje imam pri tem tudi že bogate izkušnje.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija kot dežela zadovoljnih ljudi je moja vizija Slovenije leta 2020. Dežela znanja in razvoja, dežela socialne varnosti in čistega okolja, v svetu prepoznavna in cenjena, le takšna je lahko Slovenija, v kateri bodo njeni državljani zadovoljni. In takšna je lahko Slovenija leta 2020, če bomo znali izkoristiti vse priložnosti, ki se nam ponujajo, in takšna bo Slovenija leta 2020, če jo bodo vodili pravi ljudje!

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License