Pavel Gregorčič

Rojen: 1942
Kraj prebivanja: KOBARID
Poklic: INŽENIR ELEKTORTEHNIKE
Delo, ki ga opravlja:UPOKOJENEC

Kontakti:
Vrsno 27a
5222 Kobarid

Tel.: 05 38 91 092
GSM: 041 693 047
E-pošta: pavel.gregorcic@gmail.com

Kratka biografija

Rodil se je 19. januarja 1942 na Vrsnem pri Kobaridu. Po izobrazbi je inženir elektrotehnike. Svojo delovno pot je začel pri Elektro Tolmin, v letih 1969–1971 je poučeval strokovne predmete na Elektrogospodarski šoli v Novi Gorici. Nato je bil do leta 1978 zaposlen v Cicibanu v Mirnu kot tehnični vodja, vodja razvoja in investicij. V obdobju 1978–1989 je bil direktor tovarne pohištva Iztok Miren, v času od 1989 do 1994 predsednik IS SO Tolmin, v letih od 1994 do 2006 pa je bil župan Občine Kobarid. Od leta 1992 je član politične stranke Zveza za Primorsko, zadnja dva mandata je njen predsednik. Od novembra 2004 je v pokoju. Je poročen in oče dveh otrok.

Zakaj stranka Zares?

V naši stranki ZZP smo zaradi sorodnosti temeljnih programskih izhodišč z novo stranko Zares podpisali sporazum o sodelovanju na državnozborskih volitvah 2008. Skupaj bomo lažje uresničili programska stališča nujnih sprememb v upravljanju države, in sicer decentralizacijo, deregulacijo in demokratizacijo s ciljem približevanja upravljanja z državo čim širšemu krogu ljudi.

Zakaj jaz?

Rezultati mojega dosedanjega dela, izkušnje pri organizaciji in delu z ljudmi, sposobnost izluščiti v dani situaciji bistvo in se odločiti za ukrepe, sposobnost zaznati razvoj in tok ter določiti strategijo pristopa in vse usmeriti v dobro ljudi – to so moje reference za kandidaturo.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za boljšo cestno infrastrukturo: obsežne rekonstrukcije ceste od Nove Gorice do Tolmina, Bovca čez Predil do Koroške in čez Vršič na Gorenjsko, rekonstrukcijo cestne povezave preko Baške grape na Gorenjsko, rekonstrukcijo glavne ceste (Keltika) Tolmin–Idrija, četrto razvojno os Ljubljana–Škofja Loka, Cerkno, Tolmin in Videm (Italija) ter povezavo Idrije z Vipavsko dolino preko predora (projekt Adrialpika, ki predvideva povezavo z Nabrežino v Italiji),
2. za širokopasovno internetno povezavo na podeželju, ki je izrednega pomena za obstoj naših vasi,
3. za podporo projektu večanja zaposlitvenih možnosti na demografsko ogroženem območju celotnega Posočja in s tem zmanjšanje velike dnevne delovne migracije v oddaljene centre.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Dokazal bom, da so znanje, odločnost in strokovnost močni temelji, na katerih je mogoče argumentirano graditi kakovostno prihodnost Slovenije in njenih prebivalcev, zaupanje v sposobnost naroda in ljubezen do domovine pa nujna pogoja za preživetje.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Dosledno in strokovno bom sledil predvsem tehnološkim, razvojnim in socialnim vprašanjem. Menim, da lahko marsikdaj pripomorem h kakovostni in argumentirani razpravi, ki bo vodila k uspešnejšemu, hitrejšemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru. Moji načeli sta participativno vodenje ter pošten in predan odnos do dela in ljudi, kar se je še posebej izkazalo za pravilno v sanaciji popotresne škode ob potresu v Posočju 1998 in 2004.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Uspešna in ugledna država v Evropski uniji in širše v svetu. Svojim državljanom bo zagotavljala blaginjo, socialno pravičnost in varno življenje. Državljani se bodo počutili svobodno in varno. Zato moramo ohraniti kulturo in nacionalno identiteto ter biti ponosni na svojo bogato zgodovino. Zaustaviti moramo razgrajevanje vrednot in preprečiti manipulacijo z množicami.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License