Boža Mozetič

Rojena: 1952
Kraj prebivanja: NOVA GORICA
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA EKONOMISTKA
Delo, ki ga opravlja: VODJA ZASEBNE NEPREMIČNINSKE AGENCIJE

Kontakti:
Zveza za Primorsko – ZZP

Erjavčeva ulica 4
P.P. 332
5000 Nova Gorica

Tel.: 05 33 30 190
Faks: 05 99 67 376
GSM: 040 710 120
E-pošta: boza.mozetic@zares.si
Spletna stran: www.zvezazaprimorsko.si

Časovnica »neuradnih ur« (040 710 120):
PON–SOB: od 8. do 10.30 ure

Kratka biografija

Rodila se je 8. marca 1952 v Preserjah nad Branikom. Po končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je kot štipendistka zaposlila v občinski upravi v Novi Gorici. Pozneje se je zaposlila v Ljubljanski banki v Novi Gorici, nato pa jo je pot iz deviznega oddelka peljala v mednarodno trgovino v delovno organizacijo Primex. Poklicno kariero je nadaljevala v Italiji. V letu 2007 je odprla svojo nepremičninsko agencijo. Je poročena in mati dveh sinov. Aktivno sodeluje v Zvezi za Primorsko od njene ustanovitve. V tem mandatu je svetnica v mestnem svetu Občine Nova Gorica in vodi odbor za gospodarstvo.

Zakaj stranka Zares?

Naša stranka ZZP je podpisala sporazum o skupnem nastopu na jesenskih parlamentarnih volitvah. Sodelovanje s stranko Zares mi je velik izziv, saj sem ocenila, da se stranka izjemno aktivno vključuje v reševanje ekonomskih vprašanj v Sloveniji. V stranki je veliko uglednih strokovnih ljudi, ki bi bili sposobni zapeljati politiko in razvoj Slovenije v novo smer. Stranko vidim kot novo sredinsko alternativo v slovenski politiki.

Zakaj jaz?

Sem odločna, ambiciozna, potrpežljiva, na življenje gledam optimistično, ne bojim se novih izzivov, zastavljene cilje skušam vedno uresničiti. Komuniciranje z ljudmi me navdaja s posebnim entuziazmom, znam navdušiti in prepričati sogovornike o svojih idejah.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za decentralizacijo države in za ustanovitev pokrajin; uvedba pokrajin naj temelji na vsebini in na pokrajine naj se z države prenesejo tako naloge kot tudi sredstva za njihovo izvajanje,
2. za razvoj močne Univerze v Novi Gorici; univerza naj bo srce za razvoj novih gospodarskih panog in podjetij ter raziskovalnih in razvojnih laboratorijev, ki bodo zaposlovali mlade,
3. za izboljšanje cestnih povezav med kraji v občini in v pokrajini ter za čimprejšnje dokončanje cestne povezave z Ljubljano,
4. za razvoj igralništva z lastnim znanjem ter po meri ljudi in prostora, v katerem živimo,
5. za povezovanje naših manjših podjetij s sorodnimi v Italiji, kar je še posebej pomembno danes, ko meje praktično ni več.
6. za izboljšanje življenjskih pogojev za starejše občane
7. za ohranjanje starih vaških jeder s sofinanciranjem obnavljanja; na našem območju mora nastati nova, primorska »Provansa«,
8. za ustanavljanje klubov, kjer se bodo združevali manj mladi.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Sestala se bom z vsemi župani in postavila prednostne naloge pri reševanju zastavljenih ciljev.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Na delo v parlamentu se bom strokovno pripravila, se pogovarjala z ljudmi, pridobila vse podatke, ki so potrebni za kakovostno odločanje. Pri delu parlamenta bom poskušala biti vselej kar se da konstruktivna.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo leta 2020 ena najrazvitejših evropskih držav, v kateri si bodo Evropejci želeli živeti. Bo varna dežela z malo kriminala. Razvoj bo policentričen, v vsakem najmanjšem kraju bodo ljudje kakovostno živeli. Okolje bo prijazno in čisto. Okoljevarstvena politika bo morala biti aktivna. Slovenija bo polna manjših in srednjih podjetij z visoko tehnološko razvitostjo. Naši strokovni kadri ne bodo odhajali v tujino, ampak si bodo soliden življenjski standard zagotovili doma. Ljudje bodo imeli občutek, da zares živijo v demokratični državi.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License