Borut Antonič

Rojen: 1952
Kraj prebivanja: PIRAN
Poklic: DIPLOMIRANI INŽENIR MATEMATIKE
Delo, ki ga opravlja: RAVNATELJ GIMNAZIJE PIRAN

Kontakti:
Parecag 8
6333 Sečovlje

tel. 031 871 935
E-pošta: borut.antonic@guest.arnes.si

Časovnica »neuradnih ur«
PON–ČET/SOB: od 18. do 20. ure (Parecag 8, 6333 Sečovlje)
PET: od 18. do 20. ure (pisarna Krajevne skupnosti Lucija)

Kratka biografija

Rodil se je 16. septembra 1952, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Piranu, v Ljubljani pa je zaključil študij kot diplomirani inženir matematike. V letih 1979–1992 je bil zaposlen v podjetju Splošna plovba kot organizator baze podatkov. Želja po spremembi ga je pripeljala v šolstvo; v obdobju 1992–1999 je poučeval matematiko na piranski gimnaziji, od leta 1999 pa je ravnatelj na tej šoli. Šolo vodi po demokratičnih načelih, kjer so učitelji in dijaki enakovredni sogovorniki. Mnogo energije je z ekipo vložil v razvoj timskega dela in sodelovanja. Z ženo Nives imata 12-letnega sina Andreja. V prostem času kolesari, se ukvarja z nordijsko hojo in rekreativno pleza.

Zakaj stranka Zares?

V ustanovni listini in v programskem dokumentu opisana načela delovanja, kot so demokratičnost, sodelovanje in odprt dialog namesto obtoževanja in kritiziranja, odločanje na podlagi temeljite strokovne razprave s čim širšim konsenzom, kadrovanje na podlagi strokovnosti in ne politične pripadnosti, so argumenti za mojo včlanitev v stranko Zares. Ta načela niso le besede na papirju, temveč jih s svojim vedenjem in ravnanjem potrjujejo predstavniki stranke v parlamentu, vodilni v javnih nastopih. Ta načela so tudi del mojih prepričanj.

Zakaj jaz?

Le kritiziranje ne pomaga, zato sem se odločil za aktivno politično udeležbo v stranki Zares. Med moja močna področja sodi povezovanje ljudi namesto izključevanja, to velja tudi za tiste, ki mislijo drugače. Podpiram različnost, saj enoumje ne prinaša napredka, rešitve problemov iščem z odprtim dialogom na podlagi strokovnih podlag s čim širšim konsenzom.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za večjo kakovost infrastruktur, ki segajo čez občinske okvire: vodovod, kanalizacijo s čistilnimi napravami, regionalno deponijo in ločeno zbiranje odpadkov,
2. za spodbujanje skrbi za manjšine, predvsem za italijansko, pa tudi za manjšine nekdanjih jugoslovanskih narodov,
3. za program razvoja zaledja občine skupaj s krajani, ki bi spodbudil, na primer, zdravo kmetijstvo,
4. za izdelavo planskih aktov, ki bodo poskrbeli za zelene površine in preprečili stihijsko in nezakonito pozidavo.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Najpomembneje je, da se zberemo v dobro ekipo in se povežemo v novo sredino. Nato se bomo lotili reševanja problemov: temeljito, strokovno in s čim širšim konsenzom.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Znam poslušati, spoštujem sogovornike, rad se učim, uživam v delu v skupini in se tehtno odločam. Z umirjenim nastopom, podprtim s strokovni argumenti, se bom zavzemal za konstruktiven dialog in sodelovanje.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Zaradi premišljeno sprejete zakonodaje bodo ljudje bolje in zadovoljno živeli; skrb za okolje bo zaradi konkretnih ukrepov realna in ne le na papirju; zaupanje v politiko bo zaradi transparentnega delovanja mnogo večje kot danes.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License