Anton Slana

Rojen: 1957
Kraj prebivanja: SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Poklic: INŽENIR KMETIJSTVA
Delo, ki ga opravlja: KMETIJSKI SVETOVALEC, ŽUPAN OBČINE SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Kontakti:

GSM: 041 622 822
E-pošta: slana4b@siol.net

Kratka biografija

Rodil se je 18. decembra 1957 v Bolehnečicih. Osnovno šolo je obiskoval na Stari Gori in v Vidmu ob Ščavnici (sedaj Sveti Jurij ob Ščavnici). Leta 1981 je diplomiral na Višji agronomski šoli v Mariboru in se nato zaposlil pri KZ Radgona kot kmetijski pospeševalec, deset let pozneje pa kot kmetijski svetovalec na Živinorejsko-veterinarskem zavodu v Murski Soboti. Sedaj je zaposlen na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Murski Soboti kot kmetijski svetovalec in vodja Enote za kmetijsko svetovanje UE Gornja Radgona. Že šesto leto je župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Funkcijo župana opravlja nepoklicno. Ves čas je bil aktiven na področju društev in združenj. Bil je organizator in sodnik različnih strokovnih in tekmovalnih prireditev. Je poročen, oče hčerke in sina, ki sta študenta.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares mi je ponudila možnost, da tudi kot poslanec državnega zbora Republike Slovenije kaj storim za naše kraje in naše ljudi.

Zakaj jaz?

Ker kot župan zelo dobro poznam potrebe in pričakovanja ljudi. Ker ne govorim veliko, ni mi pa težko poslušati. Ker sem eden izmed vas.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za ustvarjanje prijaznega in varnega življenjskega okolja,
2. za pospešeno gradnjo osnovne infrastrukture, cest in vodooskrbe z zadostnimi količinami kakovostne pitne vode,
3. za zagotavljanje pogojev za kakovostno predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje,
4. za pritegnitev gospodarstva v naše kraje, ki bo ustvarjalo višjo dodano vrednost, višje plače,
5. za gradnjo neprofitnih stanovanj oziroma ponudbo stanovanj po sprejemljivih cenah,
6. za zagotavljanje pogojev za pospešen razvoj sodobnega internetnega omrežja po sprejemljivih pogojih.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Lotil se bom dela po zastavljenem zahtevnem in obsežnem programu.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Ker izpolnim tisto, kar obljubim. Ker sem vedno pripravljen iskati najboljše rešitve. Ker zagovarjam Slovenijo enakih možnosti za vse.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Če zaupate meni, bo takšna, kot si jo želite tudi vi.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License