Vili Trofenik

Rojen: 1943
Kraj prebivanja: ORMOŽ
Poklic: PROFESOR MATEMATIKE IN FIZIKE
Delo, ki ga opravlja: POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Kontakt:
Poslanska pisarna Zares

Ulica dr. Hrovata 8
2270 Ormož

GSM: 051 686 430
E-pošta: vili.trofenik@zares.si
E-pošta: vili.trofenik@dz-rs.si

Časovnica neuradnih ur (poslanska pisarna):
PON: od 15. do 16. ure
SOB: od 10. do 11. ure

Kratka biografija

Rodil se je 5. septembra 1943 na Ptuju. Po študiju matematike in fizike se je leta 1967 zaposlil na Gimnaziji Ptuj, nato pa na Tehnični elektro, strojni in tekstilni šoli v Mariboru, pozneje imenovani Srednja elektro in računalniška šola. Leta 1982 je prevzel mesto vodje Skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Ormož. V juniju 1990 je bil izvoljen za predsednika Izvršnega sveta Skupščine občine Ormož, nato pa je v letih 1994–2006 opravljal tri mandate župana občine Ormož in od leta 1996 tri mandate poslanca v državnem zboru. Aktiven je v rokometu: igralec, trener, predsednik kluba, prvi predsednik Trenerske organizacije pri RZS po osamosvojitvi, član predsedstva RZS, predsednik Združenja klubov prve moške rokometne lige.

Zakaj stranka Zares?

Nezadovoljstvo s stanjem in razočaranje nad spoznanjem nezmožnosti pri skrbi za celosten razvoj, zlasti okolja, v katerem živim in za razvoj katerega sem vložil velik del življenja, sta me gnali poiskati somišljenike in možnosti za drugačen način delovanja v javnem interesu. Ta drugačnost, ki jo obljublja in jo želi udejaniti stranka Zares, ter spoznanje o nujnosti sprememb sta me privabila v poslansko skupino.

Zakaj jaz?

V dolgoletnem delovanju sem si pridobil obilo izkušenj in znanja, ki jih bom lahko koristno uporabil v novem okolju in novih razmerah.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za ustvarjanje pogojev za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom, ter za posledično povečanje delovnih mest,
2. za ustvarjanje pogojev za gradnjo hitre ceste Hajdina–Ormož in povezavo s hrvaškim avtocestnim omrežjem,
3. za ustvarjanje takšne oblike regionalizacije, ki ne bo v škodo vsesplošnega razvoja območja volilnega okraja.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Teža argumentov mora takoj zamenjati argumente moči pri odločanju o usodi tako posameznikov kot družbe kot celote. Če bo volilni rezultat omogočal sodelovanje v poziciji oziroma v večini, bodo potrebni takojšnji napori, da oblast ne postane cilj, ampak sredstvo za odločitve v najširšem javnem interesu, in da se oblast sama omeji in ne posega po nepotrebnem na področja, kjer to ni nujno potrebno oziroma škoduje družbenemu razvoju.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Prepričan sem, da bom ostal zvest svojim načelom; ne bom zagovarjal gostobesednega populizma pa tudi nekritične ubogljivosti za pritiskanje na tipke ne.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Pomembno je, da bomo v prihodnosti pravočasno in v največji možni meri znali izkoristiti dane okoliščine, da bi postali razvita, socialna, na inovativnosti in znanju temelječa ter ekološko osveščena družba.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License