Silvestra Klemenčič

Rojena: 1958
Kraj prebivanja: KIDRIČEVO
Poklic: MAGISTRA MANAGEMENTA NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
Delo, ki ga opravlja: PROFESORICA ŠPORTNE VZGOJE

Kontakti:
Vlahovičeva 1
2325 Kidričevo

Tel.: 02 796 19 81
GSM: 041 898 505
E-pošta: silvestra.klemencic@zares.si
E-pošta: silvestra.klemencic@gmail.com

Časovnica »neuradnih ur« (na gornjem naslovu):
VSAK DAN: od 15.30 do 17. ure po predhodnem dogovoru

Kratka biografija

Rodila se je 8. novembra 1958. Po osnovni šoli v Kidričevem in gimnaziji na Ptuju je študij nadaljevala na Pedagoški akademiji v Mariboru, nato pa na Fakulteti za šport v Ljubljani. Poučevala je v srednji in osnovni šoli, vodstvene izkušnje pa pridobivala kot ravnateljica. Končala je podiplomski študij menedžmenta na Fakulteti za družbene vede ter pripravlja doktorsko disertacijo s področja analize diskurza. Ukvarja se z raziskavami družbenih sistemov, ob izobraževalni politiki jo zanimajo še kultura, socialna politika, zdravstvo, turizem in lokalna samouprava. Zaradi svojih raznolikih izkušenj pozna stiske in potrebe ljudi, predvsem otrok in mladine, a ji tudi za starejše ni vseeno. Je mati dveh otrok.

Zakaj stranka Zares?

Ker tukaj ne gre le za boj za oblast, ampak stranka gradi na drugačnih izhodiščih, mar ji je za politično kulturo, izpostavlja vrednote, nujno potrebne za delovanje in uresničevanje dolgoročne politike v Sloveniji. Ker je nova, za vse odprta, sodobna stranka. Upošteva mnenja, ki prihajajo iz prakse, od ljudi, zlasti pa je Zares priložnost, da civilna družba in stroka povesta, kako naprej.

Zakaj jaz?

V političnem prostoru delujem dovolj časa, da lahko realno presodim dobre in slabe poteze politike. Imam izkušnje in obljubljam le to, kar zmorem in znam –obljubljam samo svoje delo in trud. Sem odločna, dosledna in načelna ter verjamem, da so strokovne podlage pri odločitvah nujne. Ukvarjam se samo s področji, za katera se čutim sposobno ter imam zanje dovolj temeljnega znanja in izkušenj.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za dosledno uresničevanje ustavne določbe o brezplačni obvezni osnovni šoli,
2. za pravično zastavitev zdravstvenega sistema in zavarovanja, da bodo socialnih transferjev deležni samo tisti, ki jih zares potrebujejo,
3. za zmanjšanje brezposelnosti, da bo lahko vsak deležen najosnovnejšega,
4. za ohranjanje kulturne dediščine, razvoj kulture in za razvoj turizma ter za zagotavljanje bivalnih možnosti na tem območju.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Vzrok nezadovoljstva s politiko je neobveščenost, zato bo moja naloga omogočiti pretok informacij v obeh smereh. Da ne bom glasovala in razpravljala samo v svojem imenu ali v imenu stranke, ampak kot predstavnica ljudi iz svojega okraja, bom dosegljiva vsem. Vsi boste vedeli, kam in kdaj se lahko obrnete, na koga se lahko zanesete in predvsem, da niste sami v svoji zgodbi. Za učinkovito delo pa bom v stiku z vsemi župani naših sedmih občin.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Verjamem, da je naš program mogoče izpeljati, in vem, da bom verodostojen partner prebivalcev, stroke in politike. Borila se bom za povrnitev vrednot, ki smo jih že imeli. Menim, da je preventiva pomembnejša in cenejša od kurative, zato bom prepričala kolege, da je zdravje državljanov podlaga za vse. Svoje znanje bom vključila v projekte rekreativnega in zdravstveno-terapevtskega športa, za katerega je naše območje izredno primerno.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

… nihče ne bo lačen, medgeneracijski sporazum bo sistemsko rešen, politika pomoči na domu bo imela prednost pred domovi upokojencev, socialni transferji bodo pravično razdeljeni, osnovnih potreb in storitev bo deležen vsak, pod enakimi pogoji, mladi bodo prevzeli vlogo aktivnih državljanov, v Halozah bo turizem osnovna dejavnost, srednji sloj bo najmočnejši, z Zares bo politika kulture na vseh področjih v ospredju!

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License