Robert Mlinarič

Rojen: 1960
Kraj prebivanja: TURNIŠČE
Poklic: VODJA ODPREME
Delo, ki ga opravlja: VODJA ODPREME

Kontakti:

GSM: 041 630 004
E-pošta: robi.mlinaric@zares.org

Kratka biografija

Rodil se je leta 1960 v Murski Soboti. Osnovno šolo je obiskoval v Turnišču, gimnazijo pa v Ljubljani. Po končanem vojaškem roku se je zaposlil v LB Pomurska banka Murska Sobota, nato pa z delom nadaljeval v Hranilno kreditni službi v Lendavi. Od leta 1995 dela v gradbenem podjetju Nograd, d.o.o. Poročen je z ženo Bernardo, s katero imata 21-letnega sina Marka in 13-letno hčer Manjo. Aktivno je bil udeležen v vojni za Slovenijo in kot stotnik slovenske vojske končal delo v Teritorialni obrambi.

Zakaj stranka Zares?

Zato, ker je to nova politika, nova možnost in priložnost, da se politika približa preprostim ljudem, ljudem z idejami, in jim omogoči neposreden vpliv na razvoj naše države. Pomembno je, da se s politiko ne ukvarjajo le politiki, temveč je dana možnost vsem, ki si to želijo.

Zakaj jaz?

Stranka Zares me je pritegnila s svojim programom in želim konkretno sodelovati v izvajanju te nove politike. S svojim znanjem in idejami bom dokazal, da je mogoče politiko in tistega, ki se z njo ukvarja, prestaviti na pozitivno stran.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za sodelovanje strokovne javnosti in politike v našem ožjem in širšem okolju, še posebej z madžarsko manjšino in romsko skupnostjo,
2. za možnosti mladih, da v prostorih, namenjenih njim, kakovostno preživljajo prosti čas in uveljavljajo svoje ideje,
3. za razvoj majhnih podjetij in možnosti samozaposlovanja v občinah mojega okraja,
4. za komunalno ureditev vseh občin: kanalizacijo, vodovod, za gradnjo kolesarskih stez in pešpoti ter obnovo obstoječih lokalnih cest,
5. za aktiviranje kmetijskega potenciala za kmečki turizem in turistične kmetije ter za ohranitev kulturnih običajev in kulturne dediščine,
6. za pomoč malim kmetom s programi, prodajo pridelkov doma ali na lokalni tržnici.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Zahvalil se bom vsem volivcem, ki so z glasom zame potrdili, da je čas za nove ljudi, sposobne vnesti v politiko nove prijeme. Vzpostavil bom tvorne stike s poslanci in poslankami, ki bodo izvoljeni iz Pomurja, ter aktivno nadaljeval delo pri dobrih projektih, ki že potekajo.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

V parlament mora priti nov veter, da požene parlamentarna kolesa hitreje in v pravo smer, to je v smer napredka. Čim manj bo mlatenja prazne slame, več bo dobre moke, iz katere bo kruh za vse državljane Slovenije enako okusen. Prekmurska zemlja je bogata, a tudi trda, in takšno bo tudi moje delo v parlamentu.

Kakšna bo Slovenijo leta 2020?

Slovenija bo takšna, kakršno bomo želeli državljani te države. Delati moramo dobro in trdo že danes, da se bo to poznalo takrat, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Slovenija mora biti vzor v regiji po znanju, delu, skrbi za človeka in njegov bivalni prostor.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License