Felicita Medved

Rojena: 1956
Kraj prebivanja: BREZOVICA
Poklic: PROFESORICA GEOGRAFIJE, UNIVERZITETNO DIPLOMIRANA GEOGRAFINJA, ISCED 6
Delo, ki ga opravlja: RAZISKOVALKA

Kontakti:
Pisarna Zares

Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 50 05 750
Faks: 01/ 50 05 753
GSM: 051 494 096
E-pošta felicita.medved@zares.si
Osebna spletna stran: www.felicitamedved.si
Facebook: Felicita Medved

Časovnica »neuradnih ur«:
VSAK DAN: od 12. do 14. ure (po telefonu in e-pošti)

Kratka biografija

Rodila se je 6. aprila 1956. Po osnovni šoli in gimnaziji v Celju in Ljubljani je diplomirala na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Podiplomske in doktorske študije geografije je opravljala v Stockholmu in Londonu. Deluje kot raziskovalka in svetovalka. Je avtorica številnih znanstvenoraziskovalnih in strokovnih člankov na področjih politične geografije, migracij, državljanstva in politik Evropske unije. Leta 2005 je bila kot individualna raziskovalka izvoljena v evropsko mrežo odličnosti raziskovalnih institucij in raziskovalcev na področju ekonomskih in družbenih znanosti. Je mati enega otroka.

Zakaj stranka Zares?

Ker želi in zmore ustvarjati novo, boljšo politiko ter transparentno in odgovorno upravljati javne zadeve. Ker se zavzema za družbo odgovornosti, strpnosti, samoomejevanja, družbene pravičnosti in enakih možnosti. Za družbo možnosti in priložnosti za vsakogar, da lahko v sobivanju in soustvarjanju z osebno etično in moralno odgovornostjo svobodne izbire uresničuje svoje želje in hotenja.

Zakaj jaz?

Ni mi vseeno. Skrbi me za Slovenijo in rada imam njene ljudi. Imam politični pogum in imam vizijo. Želim soustvarjati pogoje, možnosti in priložnosti, v katerih bo vsakdo lahko pošteno in odgovorno do sočloveka in okolja uresničeval svoje potenciale, želje in hotenja. Želim, da se v moji domovini nikomur ne bo treba nikogar bati in nihče ne bo ostajal ob robu, izključen ali zlorabljen.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za spremembe zakonodaje o financiranju lokalne samouprave, varstvu okolja, prostorskem načrtovanju, graditvi objektov, energetiki, inšpekcijskih službah,
2. za oživitev nepridobitne stanovanjske gradnje in omogočanje pridobivanja posojil za mlade z zaposlitvijo za določen čas,
3. za načrtovano in sistematično obnavljanje središč mestnih četrti,
4. za funkcionalno obnovo starih stanovanj, revitalizacijo stanovanjskih sosesk in za gradnjo stanovanj ter prilagajanje okolja za prebivanje starejših in oseb s posebnimi potrebami,
5. za ureditev zelenic, parkov in rekreacijskih površin, otroških igrišč v stanovanjskih soseskah in podobnih okoljih,
6. za boljšo in varno prometno mobilnost, javni potniški promet, ureditev cestnega, uličnega in mirujočega prometa,
7. za ravnanje z odpadki po merilih Evropske unije.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Zahvalila se bom za zaupanje, da bom lahko v imenu svojih volivk in volivcev kot izvoljena predstavnica ljudstva ter po svoji vesti, sposobnostih in močeh pripomogla k uresničevanju programa stranke Zares. Dokazala bom, da so visoka parlamentarna kultura, spoštovanje sogovornice in sogovornika, znanje, odločenost in strokovnost temelji, na katerih je mogoče argumentirano graditi kakovostno prihodnost.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Imam strokovno znanje in življenjske izkušnje. Delam premišljeno, temeljito in odločno. Znam prisluhniti ljudem in pomagati pri reševanju njihovih skrbi. Hočem povrniti zaupanje ljudi v politiko in ustanove demokratičnega političnega sistema pravne in socialne države. Dosledno bom sledila področjem človekovih pravic, izobraževanja, znanosti in tehnologije ter evropskim in zunanjepolitičnim vprašanjem.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Moja Slovenija 2020 bo dežela nasmejanih, svobodnih in srečnih ljudi. Bo družba možnosti vsakogar za kakovostno, zdravo in dolgo življenje ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja. Bo gospodarsko uspešna, varna in humana. Ponosna in prepoznavna v svetu. Zato je zares že danes treba začeti uresničevati program celostnega družbenega razvoja z enakovrednim obravnavanjem gospodarske, socialne, intelektualne in okoljske razsežnosti našega bivanja.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License