Vinko Logaj

Rojen: 1961
Kraj prebivanja: LITIJA
Poklic: MAGISTRA MANAGEMENTA
Delo, ki ga opravlja: VIŠJI PREDAVATELJ ŠOLE ZA RAVNATELJE

Kontakti:

GSM: 051 690 372
E-pošta: litija@zares.org

Časovnica »neuradnih ur« (na gornjem naslovu):
PON–PET: od 17. do 19. ure

Kratka biografija

Rodil se je leta 1961 v Ljubljani. Zaključil je univerzitetni študij fizike in tehnične vzgoje ter magistriral s področja menedžmenta. Več kot 20 let je bil zaposlen v litijski občini, najprej kot učitelj in pomočnik ravnatelja, nato pa pet let kot ravnatelj na osnovni šoli ter devet let kot ravnatelj na Gimnaziji Litija. Sedaj predava v Šoli za ravnatelje, kjer poleg predavateljskega in znanstvenega dela sodeluje pri pripravi in izvedbi tujih in domačih projektov, med katerimi so tudi projekti evropskih strukturnih skladov. Bil je predsednik odbora in eden glavnih akterjev za ustanovitev in gradnjo Gimnazije Litija, član državne predmetne kurikularne komisije, vodi nadzorni odbor na Občini Litija in je vključen v več društev. V preteklosti je bil tudi pobudnik in koordinator več uspešnih humanitarnih prireditev.

Zakaj stranka Zares?

V stranki Zares se združujejo ljudje, ki znajo gledati v prihodnost in vidijo sedanjost, se zavedajo potreb preprostih ljudi in so pripravljeni sodelovati s strokovnjaki na vseh področjih, obljubljajo realne stvari in ne zidajo gradov v oblakih, dajejo pomen javnim dobrinam in ne zanemarjajo zasebne pobude, mislijo in ne le govorijo. Skratka, vodijo novo politiko.

Zakaj jaz?

Zelo dobro poznam šolstvo na vseh ravneh. Znam sodelovati z ljudmi, imam izkušnje pri vodenju, obvladam projektno delo in poznam javne finance. Poznam probleme območja volilnega okraja, ki ga sestavlja 163 naselij, šteje 19.697 prebivalcev, ki živijo na 322 km2 in so povezani v 22 krajevnih in eno mestno skupnost. Na tem območju sem v javnem življenju aktiven več kot 25 let.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za dokončanje modernizacije cestne povezave med Litijo in Ljubljano po trasi, ki bo določena na podlagi strokovnih utemeljitev in mora poleg tehničnih rešitev vsebovati tudi nadaljnji razvoj Litije in Šmartna pri Litiji,
2. za spremembo zakonodaje na področju urejanja prostora, varstva okolja in učinkovite rabe energije, ki bo življenjska, evropsko usmerjena in bo reševala tudi probleme občanov Litije in Šmartna,
3. za sodelovanje z vsemi iz občin Litija in Šmartno, ki bodo pokazali zanimanje, da skupaj poiščemo možnosti in poti za pridobitev evropskih sredstev, ki jih ima Slovenija na voljo do leta 2013,
4. za učinkovito zdravstvo, šolstvo in kakovostno oskrbo vseh v starosti.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Zagotovo bom že pri prvih dogovarjanjih vztrajal, da so znanje, pretekle izkušnje, argumenti in strokovnost podlaga za celovit razvoj Republike Slovenije, življenjski standard in zadovoljstvo njenih prebivalcev.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Ker sem prepričan, da politika odločanja lahko temelji na argumentih, stroki in videnju Republike Slovenije ter njenih prebivalcev v prihodnosti.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Podoba Slovenije leta 2020, za katero se bom zavzemal, je ekološko napredna država, ekonomsko in tehnološko razvita, gospodarsko stabilna, vpeta v boj proti podnebnim spremembam, regionalizirana z nalogami pokrajin, ki omogočajo celovit razvoj na vseh področjih javnega sektorja, in poseljena z večinsko zadovoljnim prebivalstvom. Slovenija bo znala hitro in učinkovito pomagati ob nesrečah, ki bodo posledica podnebnih sprememb.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License