Miha Ulčar

Rojen: 1976
Kraj prebivanja: DOMŽALE
Poklic: DIPLOMIRAN VARSTVOSLOVEC
Delo, ki ga opravlja: PODIPLOMSKI ŠTUDENT

Kontakti:
Pisarna ZARES

Partizanska 3
1230 Domžale

Tel.: 01 721 0 606
GSM: 041 717 944
E-pošta: ulcar.miha@gmail.com
Spletna stran: www.zares-domzale.si

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON–SOB: od 8. do 10.30 ure

Kratka biografija

Rodil se je 18. februarja 1976 v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani varstvoslovec, obiskuje pa tudi magistrski študij. Je prejemnik rektorjeve nagrade za leto 2007. Na Fakulteti za varnostne vede je dva mandata opravljal funkcijo prodekana za študentska vprašanja. V času največjih pritiskov aktualne vlade za ukinitev študentskih pravic je bil predsednik Študentske organizacije Slovenije, ki se je tem pritiskom odločno uprla. Predseduje tudi Športnemu društvu Homec in glasbenemu društvu Harmonk’n’Roll. Od leta 2006 je svetnik v Občinskem svetu Občine Domžale.

Zakaj stranka Zares?

Slovenija si zasluži boljšo politiko. Stranka Zares je zavezana odprtosti, enakim možnostim, svobodi, družbeni pravičnosti, strpnosti, odgovornosti in demokratičnim načelom. Poseben poudarek namenja ustvarjanju možnosti za osamosvojitev mladih in njihovo aktivno vključevanje v družbo. Stranka Zares je z novo politiko zmožna v slovenski prostor prinesti blaginjo in spoštovanje za vse državljanke in državljane.

Zakaj jaz?

Ker verjamem v vrednote, ki jih zastopa stranka Zares. Vem, da lahko s svojim aktivnim delovanjem, izkušnjami in mladostno energijo pripomorem k nadgrajevanju teh vrednot. V času študija sem si pridobil veliko izkušenj, saj sem ob študiju zastopal študentske interese tako v nacionalni študentski organizaciji kot na matični fakulteti. Zadnji dve leti se kot svetnik v občinskem svetu ukvarjam predvsem z lokalnimi vprašanji in z vprašanji mladih.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za reševanje problematike mladih: za večje možnosti za prvo zaposlitev, več stanovanj, več možnosti za ustvarjanje družine,
2. za spodbujanje turizma: na območju občin Domžale, Lukovica in Moravče so možnosti za razvoj turistične dejavnosti velike,
3. za razvoj majhnih in srednjih podjetij, da se ohrani bogata podjetniška tradicija v teh krajih,
4. za ustanovitev izobraževalnega središča v Domžalah z visokošolskimi programi in progami za vseživljenjsko učenje,
5. za razvijanje podeželja z odpiranjem novih delovnih mest, spodbujanjem ekološke pridelave hrane, razvojem turističnih kmetij,
6. za izboljšanje življenja starejših s pospešeno gradnjo domov za ostarele in izboljšanje ponudbe storitev za starejše, solidarnost med generacijami,
7. za vzpostavitev aktivnosti za vse generacije z večjo ponudbo na področju športnih, rekreativnih, kulturnih, družabnih in drugih aktivnosti, ki bodo ponovno oživile utrip v naših krajih.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Aktivno se bom lotil reševanja vprašanj, s katerimi se srečujejo mladi. Številne težave, kot so težave z zaposlitvijo in stanovanjska problematika, večino mladih odvrnejo od osamosvojitve in ustvarjanja družin. Zato se bom zavzemal za uvedbo zakonskih mehanizmov, ki bodo mladim omogočili lažji prehod v svet odraslih in vključitev v aktivno družbeno življenje.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Z izkušnjami, voljo in mladostno energijo bom pripomogel h kakovostnejšemu in strokovnejšemu delu državnega zbora. Ukvarjal se bom predvsem s tehnološkimi, razvojnimi in socialnimi vprašanji. Ostal bom v stiku s svojimi volivci in se kot poslanec zavzemal za reševanje vprašanj, ki so v našem okolju najbolj prisotna. Ker sem politično neobremenjen, bom lahko prispeval k hitrejšemu, argumentiranemu in manj političnemu odločanju v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Želim si, da bi bila Slovenija leta 2020 gospodarsko uspešna, pravna in socialna država, ki temelji na demokratičnih vrednotah. Zavzemam se, da bi postali družba enakih možnosti, kjer šolstvo, zdravstvo in druge javne dobrine ne bodo dostopne samo bogatim. Želim si, da bi presegli delitve na »naše in vaše«, ki izvirajo iz ideoloških zamer pred več kot šestdesetimi leti. Da bi dosegli napredek, moramo združiti moči, vlagati v znanje ter spodbujati raziskave in razvoj. Ob tem pa gospodarske uspešnosti ne smemo dosegati na račun kakovosti življenja ljudi in z brezbrižnim izkoriščanjem naravnih virov.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License