Uroš Gruden

Rojen: 1967
Kraj prebivanja: GROSUPLJE
Poklic: ELEKTROTEHNIK
Delo, ki ga opravlja: SAMOSTOJNI PODJETNIK

Kontakti:

GSM: 041 697 300
E-pošta: uros.gruden@zares.si
Osebna spletna stran: www.urosgruden.si
Facebook: Uroš Gruden

Časovnica »neuradnih ur«:
Pokličite me, pišite mi, da se dogovorimo za srečanje!

Kratka biografija

Rodil se je 1. julija 1967. Po izobrazbi je “vegovec”. Po prvih podjetniških izkušnjah z začetka devetdesetih let, ko je bil krajši čas tudi vodja Študentskega servisa v Grosuplju, je celotno poklicno pot bolj ali manj povezan s politiko, v katero je sicer vstopil že v časih ZSMS. Do konca leta 2007 je bil član LDS in je sodeloval v prav vseh volilnih kampanjah od leta 1990 naprej. V prvem mandatu občinskega sveta Občine Grosuplje je bil tudi občinski svetnik. Sedaj je spet v podjetniških vodah, vendar v tesnem stiku z Zares novo politiko.

Zakaj stranka Zares?

V politiko sem sprva prišel, marsikdo bi lahko rekel, z nekoliko idealističnim stališčem, da je politika najboljši način za urejanje javnih zadev. Da je od ljudi za ljudi. To še vedno verjamem in vem, da je Zares stranka, ki je voljna in sposobna našemu političnemu prostoru vrniti kredibilnost in vnesti novo, a vendar izvorno kvaliteto v politiko.

Zakaj jaz?

Odlično poznam delovanje, zgodovino in ustroj naše države. Menim, da s svojimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi, načinom razmišljanja in širino lahko presežem strankarska nesoglasja in pripomorem h konstruktivnejšemu reševanju razvojnih in socialnih dilem, ki nas čakajo.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za več sredstev za razvoj komunikacijske infrastrukture v naši, do sedaj močno zapostavljeni obljubljanski regiji,
2. za izpolnitev obveznosti države na področju voda in za saniranje sedanje velike poplavne ogroženosti Grosuplja s primestjem,
3. za večji delež države pri financiranju projektov na področju šolstva, kjer je do sedaj država naš okraj močno zanemarjala,
4. za vzpostavitev učinkovitega in delujočega sistema pomoči razvoju ter ohranjanju kmetijstva in kulturne krajine.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Želim postati prvi pravi poslanec – predstavnik našega volilnega okraja, ki se ne bo v svojih ravnanjih vedno ukvarjal le z »visoko« politiko, ampak s potrebami našega okraja.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Menim, da sem zares dober komunikator, organizator in da imam posluh za potrebe ljudi. Verjamem v različnost in sem strpen, a odločen pri izvedbi dogovorjenih načrtov. Skupaj z izkušnjami in široko socialno mrežo mi to daje dobro podlago za delovanje v državnem zboru.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija je že in bo do leta 2020 tudi ohranila svoj položaj dežele, v kateri je lepo živeti. Naše naravne danosti moramo predati zanamcem nedotaknjene, hkrati pa razvijati naše intelektualne in komunikacijske potenciale. Pri tem nas pohlep po kratkoročnih hitrih zaslužkih ne sme odvrniti od sicer nekoliko težjih, a dolgoročno pravilnih odločitev. Slovenija mora biti dežela, kjer je življenje kakovostno, zanimivo, zabavno, mora biti kraj, kjer je lepo imeti otroke in kjer je mogoče mirno pričakati jesen življenja.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License