Boris Raj

Rojen: 1952
Kraj prebivanja: SLOVENJ GRADEC
Poklic: SPECIALIST MANAGEMENTA
Delo, ki ga opravlja:UPOKOJENEC

Kontakti:
Mestni odbor Zares Slovenj Gradec

Ronkova ulica 4
2380 Slovenj Gradec

Faks: 02 88 21 901
GSM: 031 704 913
E-pošta: boris.raj@zares.si
Spletna stran: www.zares-koroska.si

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
PON/SRE/ČET: od 16. do 19. ure
TOR/PET: od 8. do 10. ure in od 16. do 18. ure
SOB: od 9. do 12. ure

Kratka biografija

Rodil se je 8. januarja 1952 na Ptuju, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Po končani srednji šoli se je leta 1971 zaposlil kot miličnik na Koroškem, kjer je tudi opravil vso svojo uspešno poklicno kariero, zadnjih trinajst let pa je bil vodja Službe direktorja Policijske uprave Slovenj Gradec. Od julija 2007 je upokojen. Ob delu se je intenzivno izobraževal in tudi dokončal podiplomski specialistični študij menedžmenta, zaključuje pa tudi magistrski študij. V mladosti se je aktivno ukvarjal z borilnimi športi, sedaj pa je rekreativni športnik in aktivni član različnih društev. Člani društva Sever za Koroško so mu letos podelili naziv častnega predsednika. Prejel je vrsto priznanj in odlikovanj, med katerimi izstopa častni znak svobode RS.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločil že v času, ko je delovala še kot društvo in sem tudi njen ustanovni član. Pritegnili sta me njeni odprtost in senzibilnost do reševanja okoljskih vprašanj. Navdušujejo me socialna naravnanost, strpnost do drugače mislečih, inovativnost ter visoka stopnja kompetentnosti pri oblikovanju in zagovarjanju političnih stališč.

Zakaj jaz?

Sem strokovno izobražen in splošno razgledan. Poznam državno upravo, lokalno samoupravo, njune trenutne zmožnosti ter imam ideje za racionalizacijo in izboljšanje njunega poslovanja. Dobro poznam tudi pravosodje ter zlasti kazensko in prekrškovno materialno in procesno ureditev. Spoštujem drugačnost mnenj in idej. Sem dosleden zagovornik vladavine prava, miroljubne politike in splošne blaginje prebivalstva.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za vzpostavitev dobrih cestnih povezav Mislinjske doline in Koroške z ostalimi deli Slovenije in z Republiko Avstrijo,
2. za ohranitev naravnega in kulturnega bogastva Mislinjske doline, ki sta njeni najpomembnejši razvojni prednosti,
3. za stimulativno gospodarsko, davčno in socialno politiko, ki bo prispevala k zaustavitvi odhajanja mladih s Koroške oziroma iz Mislinjske doline,
4. za izboljšanje pogojev za razvoj turizma: športno infrastrukturo in Mislinjsko dolino je treba uveljaviti kot športno in rekreativno turistično točko ter posodobiti in dograditi smučarski skakalni center v Mislinji in ga vključiti med prizorišča Zimske univerziade leta 2013.
5. za boljši status in večja finančna vlaganja v obnovo in razvoj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Najprej bom vložil pobudo za obnovo priprave dokumentacije in procesa umeščanja hitre ceste v okviru tretje razvojne osi.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Prepričan sem, da imam dovolj znanja in sposobnosti za uresničitev zastavljenega programa. Kot poznavalec razmer in problematike okolja, iz katerega prihajam, bom znal prepoznati prave probleme in poiskati sprejemljive rešitve, ki bodo v skladu z mojimi predvolilnimi obljubami.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Slovenija bo država, za katero bo značilno, da ima vzpostavljene vse mehanizme pravne države, ki bodo spoštovali in učinkovito varovali človekove pravice in svoboščine. Na področju gospodarstva bo imela le nekaj večjih gospodarskih subjektov, zlasti pa bodo razviti manjši in srednje veliki gospodarski subjekti, ki pa bodo ustvarjali visoko dodano vrednost. Nezaposlenost bo pod povprečjem Evropske unije, Slovenija pa bo imela ugled socialne države, ki bo skrbela tudi za svoje ekonomsko slabše stoječe prebivalce. Slovenija bo tudi veljala za eno redkih držav, v kateri bo življenje varno, zaradi česar bo kot taka tudi ekskluzivna turistična destinacija.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License