Helena Žagar

Rojena: 1977
Kraj prebivanja: MOZIRJE
Poklic: DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA TURIZMA
Delo, ki ga opravlja: STROKOVNA SODELAVKA ZA TURIZEM IN KULTURO

Kontakti:
Pisarna ZARES

Loke 34 b
3330 Mozirje

Tel.: 03 5832 726
Faks: 01 234 5678
GSM: 031 305 538
E-pošta: helena.zagar@zares.si; helena.zagar@siol.net

Časovnica »neuradnih ur« (lokalna pisarna):
TOR/SRE/ČET: od 17. do 19. ure

Kratka biografija

Rodila se je 10. decembra 1977. Osnovno šolo je obiskovala v Mozirju in šolanje nadaljevala na Gimnaziji Celje Center. Po prekinitvi šolanja se je leta 2002 po nekaj letih vpisala na srednjo turistično šolo v Ljubljani. Po opravljeni poklicni maturi s pohvalo se je leta 2003 vpisala na Turistico, visoko šolo za turizem, v Portorožu, kjer je leta 2007 diplomirala. Istega leta se je zaposlila na Javnem zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino v Mozirju, kjer dela kot strokovna sodelavka za turizem in kulturo.

Zakaj stranka Zares?

Za stranko Zares sem se odločila, ker v slovenski prostor prinaša nekaj novega, mladostno zagnanost in svežino, možnost dodatne izbire za vse, ki niso zadovoljni s trenutnim stanjem v slovenskem političnem prostoru.

Zakaj jaz?

Sem neobremenjena s preteklostjo, povezavami, nikomur, razen svojim potencialnim volivcem, ne dolgujem ničesar, ker sem odkrita, poštena, znam vztrajati in izpolniti svoje obljube. Ker še vedno verjamem, da je politika dobra, da lahko s pravim pristopom naredimo Slovenijo še lepšo, še svetlejšo.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma kot alternative propadajoči težki industriji, kar vključuje ureditev infrastrukture, izobraževanje kadrov, povezovanje Zgornjesavinjske doline v enotno turistično destinacijo preko skupnih produktov, s tem pa dodatna delovna mesta, boljši zaslužek in boljše življenje prebivalcev,
2. za odprtje mladinskega centra, kjer se bodo dijaki in študenti zbirali, pripravljali literarne in druge ustvarjalne delavnice, koncerte, se družili in izmenjavali ideje,
3. za odprtje zavetišča za zapuščene in izgubljene živali,
4. za boljše prometne povezave ljudem brez avtomobilov, za boljšo mrežo javnih prevozov,
5. za boljšo kakovost življenja, ne le materialno, tudi duhovno, kar pomeni v Zgornjesavinjsko dolino pripeljati več kulturnega dogajanja,
6. za spodbujanje prebivalcev, da bodo cenili sami sebe, svoje preteklost, kulturo, naravno in kulturno dediščino, izročilo svojih prednikov, narečja, ki jih govorijo, da bodo zadovoljni sami s sabo, svojim življenjem in da bodo imeli radi dolino, v kateri živijo, saj jim bo le-ta ponujala dovolj možnosti za zaslužek in kakovostno življenje.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Začela bom dokazovati, da so znanje, odločenost in strokovnost edini temelji, na katerih je mogoče argumentirano graditi kakovostno prihodnost republike in njenih prebivalcev.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

Pri svojem delu bom vedno sledila svoji vesti in ravnala tako, kot verjamem, da je prav in pošteno, z odprtimi kartami. Vedno bom v službi ljudi, ki me bodo izvolili, in bom potrebe, pričakovanja in želje svojih volivcev in svoje domovine vedno nosila v srcu, jih poskušala v čim večji meri izpolniti in jih v vsakem trenutku postaviti pred svoje lastne.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

V prihodnosti bi morala biti Slovenija dežela izpolnjenih obljub, država, v kateri bo lahko vsakdo, ki je pripravljen in želi delati, to tudi počel, in država, v kateri bo vsakdo, ki dobro in pošteno dela, zaslužil dovolj za dostojno življenje. Država, v kateri bodo sposobnosti in znanje nagrajeni in cenjeni ne glede na politično pripadnost. Hitra gospodarska rast bi se morala odražati tudi v vsakdanjem življenju ljudi. Vsi mladi, ki so sposobni in nadarjeni, bi morali imeti enake možnosti za izobraževanje ne glede na premoženjsko stanje njihovih staršev. Za Slovenijo si želim, da bi se razvila v tolerantno državo, ki spoštuje pravico do odločanja vsakega posameznika, ki dovoljuje biti drugačen.
kulturo.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License