Petra Stepišnik

Rojena: 1970
Kraj prebivanja: PREBOLD
Poklic: MAGISTRA ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: RAVNATELJICA OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

Kontakti:
Pisarna ZARES

Pokrajinski odbor
Kidričeva 3
3000 Celje

GSM: 041 600 661
E-pošta: petra.stepisnik@zares.si

Časovnica »neuradnih ur« (Latkova vas 118, 3312 Prebold):
PON–SOB: od 18. do 20. ure

Kratka biografija

Že vrsto let dela na Osnovni šoli v Šempetru, ki jo peto leto tudi vodi. Končala je študij pedagogike in novinarstva, leta 2005 je zaključila magistrski študij na oddelku za pedagogiko na Filozofski fakulteti. Je avtorica številnih člankov s področja izobraževanja, soavtorica seminarjev, s svojimi prispevki se redno udeležuje državnih in mednarodnih posvetov na področju šolstva. Je poročena in rada poudari, da se s šolstvom ne ukvarja le poklicno, temveč tudi v starševski vlogi, saj ima kot mama osnovnošolke in srednješolca priložnost videti slovenski šolski sistem z več zornih kotov. Tako na svoji poklicni poti kot v osebnem življenju ostaja zvesta svojim načelom in vrednotam, saj je prepričana, da je treba v osebne cilje poleg potrebnega znanja vlagati tudi pozitivno življenjsko energijo.

Zakaj stranka Zares?

Smernice, na podlagi katerih stranka Zares oblikuje svoj program, se skladajo z vrednotami, na katerih sem že do sedaj gradila svojo osebno in poklicno pot. Cilji, ki jih postavlja stranka v ospredje, se ujemajo z mojim širšim dojemanjem delovanja države in institucij v vseh njenih segmentih.

Zakaj jaz?

Rada se soočam z novimi izzivi, tudi ravnateljica sem postala relativno zgodaj, pri štiriintridesetih letih. K vsaki novi nalogi pristopim ustvarjalno in jo skušam sistematično pripeljati do konca. Skupaj s sodelavci ustvarjam in vzdržujem okolje, ki temelji na spoštovanju, zaupanju in timskem sodelovanju. Sem komunikativna, cenim vsakega posameznika, predvsem pa vse, česar se lotim, delam s srcem.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemala se bom:
1. za razvoj vseživljenjskega izobraževanja, saj je treba pogoje za nenehno pridobivanje različnih znanj ponuditi vsem starostnim generacijam,
2. za oblikovanje pokrajinske zakonodaje, ki bo temeljila na strokovnih in realnih temeljih. Le tako je mogoče zagotoviti enakomeren in hitro rastoč razvoj gospodarstva in tudi drugih družbenih sfer tako na območju pokrajin kot seveda celotne države,
3. za umestitev trase “tretje razvojne osi”, ki naj temelji na strokovno argumentiranih predlogih, pri čemer je treba upoštevati dosedanji razvoj in potrebe celotnega lokalnega okolja,
4. za primerno zakonodajo in sredstva, ki bodo Savinjski dolini omogočila vzpostaviti sistem primerne poplavne varnosti.

Kaj bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Začela bom dokazovati, da sta strokovna kompetentnost in odločenost delati vrednoti, ki sta mi blizu.

Zakaj menite, da boste dobra poslanka?

S svojimi strokovnimi izkušnjami in poklicnimi kompetencami se želim vključevati v aktualne razprave ter jih kvalitetno in argumentirano tudi predstavljati. Največji prispevek bi lahko dala na področju vzgoje in izobraževanja, saj aktualno šolsko politiko dobro poznam. V državni zbor je treba vnesti večjo stopnjo empatije in tudi strokovnega, ne le političnega, odločanja.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Želim, da se bo naša država leta 2020 ponašala s konkurenčnim, razvitim gospodarstvom in urejenimi sferami na področju negospodarstva. Državna in socialna blaginja imata veliko pomenov. Z vidika potreb vseh državljanov in državljank pomeni, da zadovoljno in kakovostno živijo, brez pomoči socialnih vzvodov. Že danes pa moramo vzpostaviti tudi mehanizme, ki nas bodo popeljali med visoko razvite učeče se družbe. Če tega ne bomo storili v celotni državi, tudi v manjših in odročnejših krajih, je vsako razmišljanje o kakovostnem življenju odveč. Kakovost temelji na znanju in zadovoljstvu vseh posameznikov, ki sooblikujejo družbeni sistem. Ali drugače: uspešna država se sama ponaša z zadovoljnimi državljani.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License