Matej Lahovnik

Rojen: 1971
Kraj prebivanja: VELENJE
Poklic: DOKTOR POSLOVNIH ZNANOSTI
Delo, ki ga opravlja: POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Kratka biografija

Rodil se je 23. decembra 1971. Osnovno in Srednjo naravoslovno-matematično šolo je končal v Velenju, kjer še danes živi z družino. Leta 2000 je na Univerzi v Ljubljani doktoriral z nalogo »Strateški dejavniki priključitev podjetij v državah v tranziciji«. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je izredni profesor. Kot gostujoči raziskovalec se je izpopolnjeval na Indiana University – Kelley School of Business. V letu 2004 je bil minister za gospodarstvo, od leta 2004 pa je poslanec v državnem zboru.

Zakaj stranka Zares?

Stranka Zares se ne ukvarja s preživetimi ideološkimi delitvami, ampak poskuša odpirati tista vprašanja, ki so za življenje ljudi pomembna, in iskati odgovore nanje. Je odprta in ne izključuje nikogar.

Zakaj jaz?

Zavedam se gospodarskih priložnosti in tudi nevarnosti, ki so pred nami, in menim, da imam dovolj znanja in mladostne energije, da premaknemo naš slovenski gospodarski voz naprej, tako da bomo s skupnimi močmi dvignili življenjski standard v naši Sloveniji. Menim, da sem odgovoren in preudaren. Z energijo, ki jo premorem, sem se vedno loteval nalog, ki sem jih uspešno izpeljal. Zato sem prepričan, da bomo ambiciozne cilje, ki smo si jih zastavili v našem programu, tudi uresničili.

Kaj boste naredili za razvoj vašega okraja?

Zavzemal se bom:
1. za pritegnitev več sredstev iz evropskih strukturnih skladov, s katerimi bi spodbudili hitrejši razvoj Velenja in okolice,
2. za zagotovitev energetske prihodnosti doline in delovnih mest z vlaganjem v šesti blok TEŠ, ki je ekološko in ekonomsko učinkovitejši od sedanjih zmogljivosti,
3. za spodbujanje takojšnje gradnje novega doma za varstvo odraslih, ki je v našem okolju zelo potreben,
4. za prometno varno in hitrejšo povezavo Velenja z drugimi središči z gradnjo tretje razvojne osi.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi?

Pritegniti želim več sredstev iz evropskih strukturnih skladov za kakovostnejša delovna mesta v Šaleški dolini ter zagotoviti pogoje za gradnjo novega doma za varstvo odraslih, ki je v Velenju nujno potreben in bi dvignil kakovost življenja starejših.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Pri svojem delu v parlamentu bom dosledno in strokovno sledil predvsem razvojnim in socialnim vprašanjem. Glas mojih volivk in volivcev se bo v državnem zboru slišal jasno in glasno, ker sem aktiven poslanec in postavljam interese ljudi pred strankarske interese.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Uspešen slovenski gospodarski razvoj bo podlaga za doseganje visokega življenjskega standarda, ki ga pričakujemo prebivalci naše države. Prepoznavnost Slovenije v svetu mora temeljiti na naših razvojnih dosežkih v gospodarstvu, znanosti, zdravstvu, šolstvu, športu in kulturi. Postati moramo ustvarjalna in odprta družba, kjer se bo svet rad srečeval in kjer bodo želela delati najuspešnejša svetovna podjetja. Slovenija bo postala prostor, v katerem bodo mlade generacije videle najboljšo možnost za svoj razvoj.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License