Lojze Posedel

Rojen: 1955
Kraj prebivanja: ŽALEC
Poklic: UNIVERZITETNO DIPLOMIRAN EKONOMIST
Delo, ki ga opravlja: ŽUPAN OBČINE ŽALEC IN POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

Kratka biografija

Rodil se je 26. avgusta 1955 v Celju. Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu, po končani gimnaziji v Celju pa je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Zaposlen je bil v Železarni Štore in Hmezad Agrini Žalec. Bil je vodja oddelka za finance Občine Žalec, sedaj pa je že tretji mandat njen župan. Vestno opravlja svoje funkcije, se nenehno dodatno izobražuje in je aktiven v različnih društvih. Za svoje delo in dosežke je prejel že mnoga priznanja. Je poročen in oče dveh hčera, študentke in gimnazijke.

Zakaj stranka Zares?

Odločitev za stranko Zares je povsem logična, saj sem od vsega začetka sodeloval pri njenem nastajanju. Predvsem pa njen program postavlja v ospredje tiste vrednote in cilje, ki so tudi meni osebno najpomembnejši.

Zakaj jaz?

Prepričan sem, da so me ljudje že pri opravljanju županske funkcije v treh mandatih in tudi poslanske funkcije v tem mandatu zelo dobro spoznali in ugotovili, da sem rad med ljudmi ter da znam in želim delati za ljudi. Spoznali so moj odnos in spoštovanje sočloveka in narave ter da imam pri svojem delu vso podporo družine in prijateljev.

Kaj boste naredili za razvoj vašega kraja?

Zavzemal se bom:
1. za oblikovanje takšne pokrajinske zakonodaje, ki bo omogočala oblikovanje pokrajin na strokovnih in realnih temeljih in ki bo omogočala enakomeren in pospešen razvoj gospodarstva in družbe kot celote,
2. za sprejetje takšne odločitve o umestitvi trase »tretje razvojne osi«, ki bo spoštovala in upoštevala strokovne predloge, dosedanji razvoj in zahteve ter potrebe celotnega lokalnega okolja,
3. za zagotavljanje takšne zakonodaje in materialne podpore na področju izobraževanja, ki bosta omogočali stalno in dostopno izobraževanje za vse ljudi v vseh življenjskih obdobjih,
4. za sprejetje potrebne zakonodaje in zagotovitev potrebnih sredstev za ureditev primerne poplavne varnosti v dolini in za zavarovanje vodnih virov in narave,
5. za sprejetje zakonodaje, ki bo omogočala odpravljati birokratske ovire in približala javno in lokalno samoupravo ljudem, društvom in podjetjem.

Katera bo vaša prva poteza ob izvolitvi

Seveda se ob izvolitvi spodobi najprej zahvaliti volivkam in volivcem, takoj nato pa začeti s tistim, kar je v življenju najpomembnejše in kar edino šteje. To pa je vestno in predano delo.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Prepričan sem, da bom dober poslanec, saj sem v prvem mandatu dobro spoznal delovanje parlamenta. Zato tudi dobro vem, da je bil to mandat »argumenta moči« in ne, kot bi bilo pravilno, mandat »moči argumentov«. Pri svojem načinu dela in življenja spoštujem vse moralne vrednote in osnove demokratičnosti, strpnosti in enakopravnosti, kar bom spoštoval pri svojem delu tudi kot poslanec.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Kakšna bo Slovenija leta 2020, je zelo odvisno od tega, kakšen bo izid letošnjih volitev. Želim si živeti v takšni Sloveniji, kot jo zagotavlja začetek izvajanja programa stranke Zares, v katerem so zapisani odgovori na vse izzive prihodnosti. In ta program stranke Zares – nova politika je treba začeti izvajati že v letu 2008, takoj po volitvah.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License