Franci Zidar

Rojen: 1949
Kraj prebivanja: ŠMARJE PRI JELŠAH
Poklic: PROFESOR GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE
Delo, ki ga opravlja: RAZVOJNO SVETOVANJE, DIREKTOR
Kontakti:
Pisarna ZARES
, Savinjsko-šaleški pokrajinski odbor
KIDRIČEVA ULICA 3
3000 Celje

GSM: 040 642 049
E-pošta: e3.francizidar@gmail.com

Kratka biografija

Rodil se je 8. februarja 1949 v bližini Šmarja pri Jelšah. Po študiju geografije in zgodovine se je zaposlil na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji in se leta 1981 vrnil na Štajersko v novo ustanovljeni Spominski park Trebče, ki ga je vodil do leta 2005. V tem obdobju je bil obnovljen grad Podsreda, oživljen s številnimi kulturnimi dogodki, urejen trg Podsreda, kjer se vsako leto odvija praznik kozjanskega jabolka s prikazi starih obrti in ponovno oživljenih izdelkov, in so bili uresničeni drugi projekti, tudi v povezavi s tujimi partnerji. Svojo poklicno pot nadaljuje v smeri skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, življenjsko pa v družini, ki poleg žene in dveh poročenih hčera, vseh treh pravnic, in sina, spletnega oblikovalca, šteje že tudi dve vnukinji.

Zakaj stranka Zares?

Za ponovno vključitev v politiko sem se odločil, ker aktualnega pristopa k reševanju skupnih zadev ne odobravam. Za Zares pa zato, ker v naboru strank, ki zastopajo stališča, podobna mojim, izkazuje svežo energijo, odločenost izrabiti izvorne priložnosti Slovenije, zagotoviti prebivalcem optimalne in enake možnosti na vseh področjih življenja in dela in vrniti ljudem in politiki dostojanstvo.

Zakaj jaz?

S poznavanjem možnosti in načinov reševanja problemov skupnosti na okoljskem področju in na področju razvoja in ekonomsko učinkovite uporabe naravnih, kulturnih, turističnih in človeških virov, tako doma kot znotraj Evropske unije, lahko pripomorem k oblikovanju politike, ki zagotavlja optimalen gospodarski razvoj v zdravem in urejenem življenjskem okolju ob sočasnem spoštovanju pravic posameznika.

Kaj boste naredili za razvoj vašega kraja?

Zavzemal se bom:
1. za kakovosten javni prevoz v mestu in njegovi okolici,
2. za prepotrebna otroška igrišča in druge objekte za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih,
3. za oblikovanje Celja z okolico z njunimi izjemnimi kulturnimi in naravnimi danostmi kot vrhunsko kulturno turistično ponudbo,
4. za povezavo intelektualnih, ustvarjalnih in upravljavskih človeških potencialov zaradi oblikovanja modernega izobraževalnega in upravnega središča zahodne Štajerske,
5. za sanacijo prebivalcem škodljivih območij in zamenjavo ekološko spornih tehnologij.

Katera bo vaša prva poteza po izvolitvi?

Po izvolitvi bom v neposrednem stiku z volivci dopolnil vsebino nalog, ki izhajajo iz mojega volilnega programa, in jim dodal tiste, ki so bile v predvolilnem času morda spregledane. Z delom znotraj poslanske skupine, državnega zbora in njegovih odborov se bom angažiral za njihovo uresničitev.

Zakaj menite, da boste dober poslanec?

Ker bodo pri zagotavljanju uresničitve interesov volivcev moje vodilo spoštovanje temeljnih načel ustave, težnja k razvoju vseh področij družbenega življenja ob upoštevanju preizkušenih dobrih praks, spoštovanje potreb manjšin in kakor koli ogroženih skupin in še posebej spoštovanje dela v smislu zagotovitve ustrezne porazdelitve njegovih rezultatov.

Kakšna bo Slovenija leta 2020?

Skozi vse sisteme in podsisteme je treba zagotoviti enake možnosti za izobraževanje, ustvarjanje in uveljavljanje vsakega posameznika, kar pomeni, ohraniti brezplačno šolstvo na vseh ravneh izobraževanja, ohraniti javno zdravstvo, vrniti ugled institucijam sistema in s tem zagotoviti spoštovanje prava. Zagotoviti je treba sonaravno uporabo naravnih virov, prilagoditi miselnost in ureditev spremenjenim okoljskim razmeram. Nemudoma je treba zagotoviti delitev rezultatov dela na tak način, da bo delo zagotavljalo spodobno preživetje. Politika naj se iz sebe namenjeni vrne v službo ljudem in leto 2020 bomo pričakali zadovoljni z doseženim.

https://www.zares.si/">Zares
©2007-2015 Zares - socialno liberalni
Creative Commons License